A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 11/06/2016 14:45:34

    Pero unha proposta non pode depender da ilegalidade que cometa unha empresa. O interés xeral debe prevalecer.

    Además, hai unha recomendación de bombeiros para quitarla porque dificulta unha intervención. Se hai coches, o camión non pode poner os soportes para subir a escaleira e terían que levar un máis pequeno.

    Sen respostas