Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 1

Propostas de investimento non viables: Distrito 1

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

ILUMINACION FACHADA CUARTEL DE ATOCHA

18/09/2022  •  lesias_8  •  Distrito 1

Levan anos parte das luces fundidas. Penso que e necesaria a sua iluminacion por temas de seguridade e paixaxisticos.

Interior proyectado para una de las naves

RETOMAR Y TERMINAR EL PROYECTO DE LAS NAVES DEL METROSIDERO

12/09/2022  •  nicarami  •  Distrito 1

QUE SON AS NAVES DO METROSIDERO?

As Naves de Metrosidero serán un equipamento público e cidadán. Un espazo plural, diverso e inclusivo para a mocidade da Coruña. Un espazo para sentirse parte, accesible e facilitador que acompaña ás persoas que están nese grupo de idade a desenvolver as súas inquedanzas creativas, produtivas, de investigación, de aprendizaxe e formación e lúdicas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

Nave de actividades e ensaio: un espazo vinculado a actividades de ensaio, investigación, residencias artísticas, formación, produción, presentacións de ámbito escénico tales como circo, danza, teatro, música, poesía e outras relacionadas coas artes vivas, visuais e plásticas. Un espazo diáfano con luz natural e ventilación que podería escurecerse por completo. Teria una parrilla técnica no teito e potencia eléctrica suficiente para as actividades de artes vivas. Podería dispoñer de vestiarios completamente equipados. Espazos exteriores e de convivencia: funcionarían como espazos integradores, de encontro e transición, de uso común entre persoas con intereses diversos. Serían espazos dotados con conexión a internet e mobiliario versátil e móbil para poder adaptalos ás necesidades da mocidade e realizar diferentes tipos de actividades. O complexo disporía dunha estación de Bicicoruña e un aparcadoiro de bicicletas coa intención de favorecer o trasporte sostible. Estaría dotado tamén de espazos para hortas urbanas e a infraestrutura necesaria para a compostaxe.

Captura_de_pantalla_2022-09-19_a_las_10.41.52.jpg

Carril Bici Parrote

19/09/2022  •  SergioMP  •  Distrito 1

Solucionar este punto conflictivo donde carril bici y zona peatonal confluyen. Utilizando los huecos entre las zonas ajardinadas para entrada y salida del carril bici (flechas azules), convirtiendo la zona actual del carril bici en espacio para el peatón. Además de instalar cartelería indicando que se trata de zona compartida, así como de carteles indicando de la obligatoriedad de usar la calzada de la Avenida de Montoto en lugar de ir por las aceras de la Avenida do Porto ya que es ilegal.

Bancos para las personas de movilidade reducida en la calle Maestranza.

13/09/2022  •  Ac  •  Distrito 1

Se necesitan bancos (y papeleras) en la parte exterior de la muralla del Convento de las Bárbaras y la entrada posterior del colegio de los Dominicos. Ya que para una persona mayor, con movilidad reducida, que aparque por la zona y vaya al hospital no tiene donde sentarse un momento para descansar. Propongo que se coloque algún elemento de asiento compatible arquitectónicamente con la muralla pero que dé descanso un instante a las piernas de las personas mayores y pacientes del Abente Lago.

La inversión realmente sería muy baja y el beneficio para ancianos, personas con traumatismos que van al hospital...etc sería enorme. Incluso podria ser cero trasladando alguno de los numerosos bancos que hay en la Rosaleda.

Gracias, 

Conexión dos carriles bici por rúa Alta e rúa Nova

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Distrito 1

Cómpre tecer a malla ciclista para dar servizo a usuarias de bici / VMP.

Actualmente, para poder acceder/abandonar o carril bici do Paseo Marítimo implicaría invadir o carril runner e incorporarse á circulación por calzada, e non todxs xs usuarixs teñen a autoconfianza como para circular por unha vía na que os coches alcanzan velocidades moi por encima do máximo permitido.

Propoñemos que se conecten as infraestruturas ciclistas, aproveitando unhas rúas estreitas, máis amables e humanas, resolvendo a incorporación / abandono do Paseo Marítimo có Obelisco por Rua Alta e Rua Nova.

Crear un parque para perros Distrito 1

26/09/2022  •  Akinne  •  Distrito 1

El distrito 1 es uno de los pocos  que no cuenta con un pipican/parque para perros de toda la ciudad. Hay diferentes zonas verdes en el distrito 1 donde se puede hacer un lugar seguro y cerrado para nuestros perros (Maestranza, zona torre de hércules, campo de Marte, alrededores del cementerio de san Amaro)...

0f872e929c9e70699189a11b28a0032509ce5df9.jpg

Ganar espacio para peatones en la calle Panaderas

12/09/2022  •  4c28479b-1f82-49f2-881e-89daf145b99d  •  Distrito 1

Peatonalizacion parcial de la calle Panaderas. ancheando aceras y permitir el transito de vehiculos residentes, el acceso a los aparcamientos y el paso de trnasporte público.