Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Casas ruinosas

13/09/2022  •  vales  •  Toda a cidade

Destinar el dinero en la desaparición de las casas bajas entre las  calles casanova de eiris y calle Antonio rios que son destinadas para venta de droga, creando inseguridad en el barrio

Apoio a traballadores en folga

12/09/2022  •  24777  •  Toda a cidade

De acordo á lexislación en vigor, os traballadores que demandan mediante folgas melloras nas súas condicións laborais, perden todo o seu salario.

O obxectivo desta proposta é que o Concello asuma o diñeiro que deixan de percibir en concepto de salarios os traballadores cando convocan paros.

A loita sindical duns son conquistas para todos.

Ordenación do tránsito de bicicletas

16/09/2022  •  mlausan  •  Toda a cidade

Actualmente as bicicletas e os patinetes eléctricos transitan non só polo carril - bici ou pola calzada senón que tamén utilizan sistematicamente as zonas de uso peonil, as beirarrúas. Nalgúns casos isto é debido a un uso compartido establecido así polo Concello no que o peón ten prioridade, pero noutros moitos, tanto as bicicletas como os patinetes eléctricos circulan polos espazos polo que só deberían transitar peóns, co que se xera un risco para o peón. 

É necesario ordenar este tráfico e delimitar claramente aquelas zonas polas que poden transitar as bicicletas e os patinetes eléctricos, e que, en ningún caso, supoñan risco para o peón.

Compra de vivenda social

25/09/2022  •  jesusrodil  •  Toda a cidade

O concello debería comprar edicifios para crear vivenda social na cidade. Se finalmente o concello consegue a herdanza  do palacete da praza de Pontevedra, debería destinalo a vivenda social

Mediana arbolada Linares Rivas

12/09/2022  •  SergioMP  •  Toda a cidade

Estudiar la posibilidad de crear una mediana arbolada en Linares Rivas que permita tener una entrada y salida de la ciudad más amable y permita absorber parte del CO2 que emiten todos los vehículos que circulan a diario por la misma.

Cociña solar funil formigón

COCIÑAS SOLARES

19/09/2022  •  winchester73  •  Toda a cidade

Instalación de COCIÑAS SOLARES (tipo funil, feitas de formigón con reflectores de espello de vidro ou de aluminio óptico) en diferentes parques e zonas verdes da cidade, de sinxela colocación e posibilitando (debido á súa natureza inocua) a inclusión en zonas de especial protección coma na contorna da Torre de Hércules.

Incluíndo paneis informativos e actividades de ensino de uso. As personas que quixesen usalas terían que levar a súa propia pota e as cuncas de vidro ou establecer un sistema de préstamo de vidros.

Exposición de moda en el Museo de Bellas Artes

Creación de un museo de la moda

25/09/2022  •  alfuval  •  Toda a cidade

Tras la realización de la exposición Vestir Épocas 1860-1960 en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, se hizo latente la necesidad de un museo de la moda gallega en la ciudad.

La moda además de ser la última de las artes en acceder a un museo de Bellas Artes también plasma la historia de una burguesía imperante en la ciudad, destacando en el mapa una región con una larga historia en el sector como grandes marcas y firmas como pueden ser Inditex, Roberto Verino, Purificación García, Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Kina Fernández, Caramelo, Nanos, Florentino, etc.

Concello da Coruña se faga cargo dos complexos AQA

23/09/2022  •  Por el civismo siempre  •  Toda a cidade

Me gustaría proponer al Concello sobre los complejos deportivos que está gestionando AQA bajo contrata de la Xunta de Galicia (Agra, Elviña y Sardiñeira) y cuyas instalaciones se encuentran en un estado deplorable y sin renovar desde su construcción y contemple la posibilidad de hacerse cargo de ellos y remoderlarlos o por lo menos poder participar de alguna manera, puesto que en el caso de AQA Agra las instalaciones son las más pequeñas para el barrio más densamente poblado y siempre hay máquinas estropeadas y los vestuarios tampoco son los más adecuados.

Sé que hay más opciones de gimnasios en la ciudad pero muchos vecinos bien por cercanía o por razones económicas prefieren seguir utilizando estos complexos y ya no saben a quien recurrir ni que hacer para que se les escuche después de muchas quejas y sugerencias.

Aumentar e millorar os parques caninos

24/09/2022  •  Zirtaeb  •  Toda a cidade

Cada día é máis necesario ter zonas amplias de esparcemento para os cans e os donos onde se poidan soltar sen perigo para outros usuarios. Algunha das zonas establecidas quedan pequenas vista a concentración de cans e donos.

Tamén sería bó millorar as instalacións dos mesmos, se hai marquesinas para que os donos poidan cubrirse da choiva soen estar mal orientadas ou ser demasiado pequenas.

 

Tren en miniatura

26/09/2022  •  JDZ  •  Toda a cidade

Creacion de un circuito ferroviario para trenes en miniatura.

Al igual que existe en otras ciudades (como el parque de Os Carrileiros en Ourense o el parque de Can Mercader en Cornellá de Llobregat) construccion de un circuito ferroviario en algún espacio verde de la ciudad ( por ejemplo el parque de Eiris seria una ubicacion excepcional, al igual que el monte de San Pedro) donde los niños y tambien los mayores disfrutarian de una jornada lúdica inolvidable.

Se dotaria asi a la ciudad de una atraccion/ punto de interés adicional.