Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Creación de zonas naturalizadas en espacios verdes.

23/06/2016  •  salebas  •  Toda a cidade

Creación de corredores naturalizados en espacios verdes que permitan nichos ecolóxicos para especies autóctonas tanto vexetais como animais. Carteles explicativos nestas zonas para explicar o interés e a necesidade de conciliar a cidade coa biodiversidade.

21.500 €

Carril bici

21/06/2016  •  josagon  •  Toda a cidade

Señalizacións horizontais e verticais no carril bici. Só  os extranxeiros ceden o paso ós peóns no carril bici cando cerran os semáforos e os peóns están a cruzar. Faltan as señalizacións que indiquen ós peóns a prohibición de pasear polo carril bici e as que lles indiquen ós ciclistas a obriga de cede-lo paso ós peóns cando éstes crucen polo sitos frente ós pasos de cebra..

53.000 €

Mellorar o mobiliario e o pavimento da cúpula de Eirís

23/06/2016  •  carolina_martinezg  •  Toda a cidade

Actualmente a cúpula de Eirís ten un mobiliario que dificulta o encontro das persoas pola escasez e pésima distribución. Ademáis pérdese moito espazo cunha zona de prantas que ao meu gusto non favorece o clima do espazo e normalmente a xente aproveita, cando chove, en deixar que cans fagan as suas necesidades alí. O mesmo pasa co pavimento, que ao ser de gravilla, pois invita aos donos dos cans a que deixen aos animáis a mexar e cagar alí, atopandonos as outas usuarias con situacións desagradables alí. 

Pido que se reestudie a distribución de mobiliario, e se poida cambiar o pavimento para que a conservación sea baixa e non invite a que caguen cans alí. 

 

15.000 €

Adecentar la parte inferior del paso elevado de Ronda de Nelle sobre Finisterre

22/06/2016  •  jabovin  •  Toda a cidade

La parte inferior de este paso elevado se ha convertido en un aparcamiento irregular sobre la acera y un lugar con un olor muy desagradable pues es usado como urinario. Se solicita que se realice una intervención sobre esta zona como se han realizado en otros lugares de la ciudad a la espera de una alternativa mejor como hacerlo subterráneo.

35.000 €

Hortas urbans

19/06/2016  •  psexto  •  Toda a cidade

recuperación espazos na zona entrevias de Casablanca e facer hortas urbans

24.000 €

Creación dunha plataforma de compra online e bicireparto nos Mercados

23/06/2016  •  malditoso  •  Toda a cidade

Proiecto: Rodas e redes (O mercado obicuo).

Deseño e implantación dunha plataforma de compra online para os mercados Municipais incruindo software e hardware necesaio.

Compra de dúas cargobikes eléctricas para cada mercado municipal. *

 

Os mercados e as súas concesionarias necesitan un impulso de renovación que, por unha banda, evite a perda de clientas cara a outras plataformas de venda, e por outro, tentar atraer novas clientas adaptándose as TIC e a novos desafíos.

Esta sociedade precipitase irremediablemente hacia a compra ubicua, e xentes non nativas terán que ser reeducadas para que non se atopen excluidas.

Crémos que a falta de tempo ou o ansia por non desperdiciar o que hai, podería ser un dos factores que inclina a moitas consumidoras e consumidores, cara a grandes superficies ou cadeas de supermercados.

A compra tradicional, nos postos, cos seus tempos e o seu trato personalizado, ten que adaptarse á realidade dos clientes. Ninguén debería de deixar de gozar da frescura e calidade dos produtos dos mercados municipais porque o seu traballo coincida co horario do mercado.

A telefonía móbil é unha ferramenta cotia, e pode ser importante cara á reactivación comercial. Ofende ata comentalo. Que un terminal telefónico permita ter aceso o mercado global debe ser aproveitado. E os mercados da cidade teñen que estar ahí ou desaparecerán como os coñecemos en menos de 20 anos.

Unha páxina web e unha aplicación mobil corporativa.

Entras dende o mobil ou dende sobremesa, elixes mercado, elixes productos, elixes praceira….e compras.

Tes favoritas, podes votar, puntuar e comentar, fas rede, e finalmente, compras.

As cargobike serán os vehículos que acercarán o mercado as clientas.

 

 

* as cargobike pasarian a formar parte do paruqe mobil do concello e poderan ser usadas tanto para envios de mercadorias como para comunicación entre instalacións municipais. O número de cargobikes eléctricas pode variar dependendo do tamaño do mercado ou das concesionarias.  

62.000 €

Recuperación integral del conjunto de los Jardines de Mendez Nuñez

07/06/2016  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

El paso de los años y la falta de mantenimiento han ido mermando el estado general de esta relevante zona pública. 

La propuesta incluye la intervención en todas las obras escultóricas, reponiendo las partes sustraídas o dañadas, limpiando las conservadas e incluyendo información sobre las mismas para ilustrar al visitante sobre su significado. También se estudiaría la reposición de especies que han ido desapareciendo por temporales o vandalismo, y la mejora del ajardinamiento en la Rosaleda, hoy convertida en un espacio residual dentro de los propios jardines. 

100.000 €

APP de INCIDENCIAS

13/06/2016  •  borjalamas  •  Toda a cidade

Creación de una app municipal para dar parte sobre incidencias, desperfectos y sugerencias. Si vas por la calle y ves una papelera rota, una farola estropeada, un bolardo arrancado o una barandilla floja, puedes sacarle una foto y dar parte de la incidencia y la ubicación a través de esa app. lo bueno es que ya existen muchas plataformas de ese tipo funcionando actualmente, así que sólo habría que contratar el servicio y "customizarlo" según los intereses y caracteríticas de la ciudad.

10.000 €

Instalación máquinas ejercicios biosaludables en Plaza Pablo Iglesias

21/06/2016  •  dverdini  •  Toda a cidade

Las características de la Plaza Pablo Iglesias, con una zona de mesas y bancos y una pista polideportiva, hacen de la misma un espacio adecuado para la instalación de este tipo de elementos cuya necesidad y demanda se ve ampliada por la existencia en la misma plaza del Centro Cívico del Castrillón y de la Biblioteca del Castrillón con un alto número de usuarios de todas las edades.

7.800 €

Posibilidad de llegar a Pocomaco en algo que no sea un coche particular

16/06/2016  •  galego1906  •  Toda a cidade

Como sé que no se puede solicitar modificación en las rutas de los autobuses. Mi propuesta va orientada a dotar a Pocomaco o de estaciones de bicicletas , ya sea las de Bicicoruña o un sistema paralelo que solo funcione entre semana, dentro de los polígonos ( Pocomaco y A Grela ). 

O dotar a Pocomaco de un carril bici, o de unas aceras donde sea seguro ir andando.

Tanto Pocomaco como A grela tienen un problema gordísimo de aparcamiento, no disponen de transporte público que recorra el polígono al menos el de Pocomaco, y a veces te ves obligado a ir andando mas de 500 metros, sorteando coches, cruzando sin pasos de cebra.. etc etc.

Mi propuesta va por alguno de estos frentes:

1. Crear un sistema de alquiler de bicicletas como el de BiciCoruña, exclusivo para el polígono, pudiendo aparcar en las "afueras del polígono" e ir a tu empresa en bicicleta, y que solo podría funciona entre semana.

2. Crear un carril bici o unas aceras por las que se pueda andar de manera segura. Actualmente se aparca a ambos lados, se podría cambiar en ciertas zonas dejando un lateral para aparcar en bateria y otro lateral, paso para peatones y ciclistas.

3. Aportar una ayuda a estos polígonos para que puedan tener un sistema de autobús propio que haga enlace con las paradas de autobús municipales ( digo está opción, porque sé el problema que hay con pocomaco, que está sobre suelo privado, pero esto no es problema para que el autobús pare delante del Gadis... pero claro Gadis es una gran empresa.. que tiene mas influencia que cientos de trabajadores...)

4. Incluir estaciones BiciCoruña en los polígonos

48.000 €