A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Hai 7 propostas de investimento clasificadas como 'transporte urbano' en todos os ámbitos

Distrito 10

Reforma da parada do tranvía na contorna da Torre

  Sen comentarios  •  30/04/2019  •  gumersinda

A parada do tranvía na contorna da Torre (na avenida de Navarra) atópase nun estado lamentable: auralita rota por mor do vento e temporais da zona, etc. 

Gostaríame que se destinasen os orzamentos participativos a arranxar esta fachada da cidade enfrente dun faro Patrimonio da Humanidade

Malo será...
Toda a cidade

Recuperar o Carril Bus

  1 comentario  •  17/05/2019  •  slamelov

O goberno do bipartito creou un carril bus que mellorou o funcionamento do bus urbano. Ademáis, servía tamén para bicis, motos e taxis. Negreira eliminou ese carril e a Marea non o recuperou, a pesar das súas promesas. O carril bus melloraría os tempos do transporte público e fomentaría o seu uso, é tamén un carril bici complementario e limita o espazo aos vehículos privados. Se non hai carril bus, os buses teñen que ir coresto do tráfico, o cal provoca que padeza os mesmos atascos e sexa máis complicado cumprir cos horarios e tempos.

Rúa San Andrés
Distrito 10

REURBANIZACIÓN DA RÚA SAN ANDRES (ENTRE XERAL MOLA E RÚA NOVA)

  1 comentario  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Seguindo o deseño empregado na primeira humanización desta vía, proponse a continuación da mesma nestre treito da rúa. Esta intervención melloraría o espazo peonil na mesma, e permitiría un aumento de atractivo comercial. O redeseño tería en conta o novo mapa de liñas de transporte público así como a posible implantación de carrís bus/bici recollidos nese plan.

Coches aparcados en el carril bici
Distrito 3

Mejora en el carril bici de Avenida Glasgow

  6 comentarios  •  07/05/2019  •  exeria

Mejora en dicho carril a través la reposición de la señalización horizontal  y la instalación de señalización vertical que impida que el carril sea ocupado por coches  (cosa bastante frecuente) que obliga a los ciclistas a circular en sentido contrario.

Mejora de las dos parada de bus situadas en dicha calle, para evitar que el autobus invada el carril bici (a ejemplo de otros puntos en la ciudad)

 

 

 

Ejemplo de parada en Calle Ginebra
Distrito 5

Instalación de Marquesinas y Paneles Informativos Solares en Paradas de Buses

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  juacarlosgonnah

Debido a las condiciones desfavorables de infraestructura de las paradas de buses en el zona de Zapateira, se propone la instalación de marquesinas y paneles informativos solares. La situación actual no reune condiciones minimas de confort para los usuarios tales como equipamiento de bancos e infraestructura que proteja de condiciones climatologicas adversas (lluvia,sol,viento). También es necesaria la instalación de paneles informativos para que los ususrios conozcan el tiempo de espera

Foto-28-1-19-12-51-49.jpg
Toda a cidade

Compra de autobuses urbanos híbridos

  2 comentarios  •  30/04/2019  •  pablosancheeez_

La ciudad tiene que aspirar a ser un ejemplo de "ciudad verde", por lo que propongo la compra de autobuses híbridos para reducir la contaminación, lo que además haría concienciar a más personas del problema.

Soporte bici
Toda a cidade

Instalación de soportes de bicicleta nos autobuses urbanos

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  Juancasal

A proposta consiste na instalación de soportes de bicicleta nos autobuses e deste xeito combinar dous medios transporte respetables co medio. En moitas grandes cidades este sistema funciona, e sería outro aliciente máis para que os cidadans se animen a coller a bici sen medo a quedar sen folgos. Para comezar estaría ben facer un estudio dos autobuses que máis desnivel superan, porque son os que potencialmente terían máis uso.