A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Hai 5 propostas de investimento clasificadas como 'centros cívicos' en todos os ámbitos

Distrito 7

Arreglar los bajos del centro García Sabell

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  amxuntanza

Hace años estos bajos los utilizaban diferentes asociaciones de la ciudad, el antiguo Centro García Sabell, y han caído en desuso, con lo que se están deteriorando. Proponemos su arreglo para uso y disfrute de la ciudadanía, por ejemplo con actividades socioculturales o para préstamos a diferentes entidades.

Pazo de Veeduría
Distrito 10

REHABILITACIÓN E POSTA EN USO DO RESTO DO PAZO DE VEEDURÍA NA CIDADE VELLA

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Rematar de rehabilitar a superficie restante do pazo de Veeduría para o traslado doutras institucións ou asociacións, como as ubicadas no edificio municipal de Durán Loriga. Deste xeito, amplíase a vida activa na cidade vella, levando servicios empregados pola cidadanía a esta zona, e á súa vez permite liberar o edificio de Durán Loriga para outros posibles usos, como centro cívico (inexistente nesa zona) ou mellora dos servizos existentes (arquivo histórico municipal, CGAI...)

Edificio municipal Durán Loriga
Toda a cidade

REORDENACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DURÁN LORIGA

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Proponse o traslado dalgunhas das asociacións situadas no edificio ao pazo de veeduría na cidade vella, a fin de ampliar o espazo existente para o CGAI ou o arquivo histórico municipal, ou ben para a creación dun centro cívico no centro da cidade. 

Distrito 6

Acondicionamento dunha sala de informática e biblioteca no CC de Palavea

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  manuelgomez

Actualmente no centro cívico de Palavea non conta cun espacio de ordenadores nin de biblioteca, polo que se solicita a adquisión e acondicionamento dunha sala con ordenadores e libros para ser empregado polas familias que non contan con ordenadores no seu domicilio, así como estudantes que o precisan. Tamén podería ser empregado para impartir cursos.

Toda a cidade

Dotar a los centros cívicos de tablets para uso común

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  chupatintas

Comprar cinco o seis tablets para cada centro cívico municipal, de manera que los usuarios puedan utilizarlas para leer peródicos y revistas, hacer trámites administrativos y, sobre todo, para hacer trámites con el ayuntamiento a través de la sede electrónica, de manera que, casi cada centro cívico sea una extensión del registro municipal.