A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Mostrando 1 - 10 dun total de 13 propostas de investimento clasificadas como 'aparcadoiros' en todos os ámbitos

Furgón aparcado en la acera
Toda a cidade

Instalación de bolardos en la mayoría de calles de la ciudad

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  brunorcd

Es la tónica habitual de la ciudad. Coches mal aparcados, subidos a las aceras, ocupando espacio que pertenece al peatón.  Si hubiese bolardos en las orejas de las aceras, esto no podría ocurrir. Por eso, propongo la instalación de bolardos en las ubicaciones que el Ayuntamiento estime oportuno. No concreto ubicación exacta porque es un problema que existe en toda la ciudad.

Distrito 10

Aparcamiento del Acuario

  1 comentario  •  07/05/2019  •  lorenaveira

Sería conveniente reestructurar el espacio del aparcamiento público que se encuentra a la entrada del Acuario, pues siempre resultó insuficiente y, más ahora, con la anulación de las 28 plazas que estaban en la trasera del edificio y que daban servicio al personal del museo.

También estaría bien acabar el espacio recuperado para las personas en la citada trasera, con alguna mesa de merendero cubierta con una pérgola o un tejadillo, para que puedan comer los grupos de los colegios visitantes del museo que lo deseen.

Sugiero además que se añadan dos puntos de agua: una fuente en la zona de picnic y una manguera en la zona de parking, para endulzar los coches de quienes nos vemos obligados a aparcar a diario.

Distrito 8

Estación BiciCoruña en Plaza de Recife

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  currotizon@gmail.com

Establecer el punto de recogida/depósito de bicicletas como se había prometido

LondresGasteiz.jpg
Distrito 4

Aparcamento veciñal seguro para bicicletas

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  viladacosta

Seguindo o modelo de xestión usado polo concello de Pamplona no barrio de San Antón e o das hortas urbanas na Coruña, podese crear un local ou estructura onde os veciños podamos ter as nosas bicis de forma segura, podendo acceder a elas dunha maneira cómoda e áxil(app-contrasinal), fomentando así, o uso da bici como medio de transporte ou de ocio. O tempo, facilita o seu uso os menores e o seu empoderamento e autonomía. O módelo é xa unha realidade en cidades como a propia Pamplona, Donosti, Barcelona, Palencia ou Vitoria onde existen redes destes aparcamentos pola cidade  https://www.youtube.com/watch?v=yinqYmKvDaM -Posible ubicación. "FARÍASE NUN LOCAL/BAIXO/ESPAZO DE TITULARIDADE MUNICIPAL. Estas seran as condicións do de Pamplona: https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/en-abril-comenzara-funcionar-el-nuevo-aparcamiento-de-bicicletas-en-la-calle

Distrito 6

Ejecutar el Proyecto del Espacio Público de la Calle José Mª Hernansáez

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  dverdini

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone ejecutar el Proyecto redactado por el Ayuntamiento del Espacio Interior existente entre las Calles José Mª Hernansáez, Alicante y Avda. de la Concordia. Dicho espacio calificado en el Plan General como Espacio Público con posibilidad de parking subterráneo, ha sido adquirido por expropiación por mutua acuerdo por el Ayuntamiento de A Coruña a finales del año 2018 por lo que, una vez redactado el Proyecto, es susceptible de licitación y ejecución.

Toda a cidade

Crear aparcadoiro disuasorio na beira da cidade

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  aroa

Hai xente que ven á Coruña dende fóra da cidade e a ubicación da súa casa, mercancía ou xente a transportar, horario ou dolencia non lle permite chegar ata a cidade noutro medio que non sexa o coche persoal. Por iso propoño habilitar algún espazo adicional como aparcadoiro, nalgunha zona no límite da cidade onde non haxa outro (p.e. acceso dende as Xubias-Os Castros), que teña boa comunicación cara o resto das áreas urbanas. Habilitar algún terreo se o hai e quizais cobrar un prezo "simbólico", lonxe dos subterráneos actuais. Ou crear/reformar algún edificio para facer un aparcadoiro vertical. Existen os verticais automatizados, que aforran moito espazo no edificio e tempo para aparcar, xa que é un sistema robotizado o que distribúe o coche polo edificio. Tamén se podería cobrar un prezo "simbólico" por utilizalos. Descoñezo o custo.

Aparcamiento motos
Distrito 7

Aparcamiento de motos en Calle Cristino Álvarez, 1

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  tenry

Establecer un lugar reservado y apropiado para el aparcamiento de motos.

Parada aparcamento disuasorio de Lonzas
Toda a cidade

Reforzo do parking disuasorio de Lonzas

  Sen comentarios  •  01/05/2019  •  diego_sandado

O parking disuasorio necesita ter unha marquesina de boa dimensión que acolla o futuro transito de persoas, indicadores de frecuencias, mapa de rutas, iluminación adecuada e por suposto lineas directas e outras con maiores frecuencias. Sen estas melloras o parkins seguirá a funcionar como aparcodoiro de barrio estando continuamente infrautilizado.

Fachada dianteira da Escola Infantil Os Cativos
Distrito 6

Aparcadoiro e reforma da fonte A Fontaíña enfronte a Escola infantil Os Cativos

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  manuelgomez

No entorno da Escola Infantil Os Cativos sería preciso máis prazas de aparcamento e sanear a través dunha reforma en condicións a fonte A Fontaíña.

Toda a cidade

Crear aparcamientos gratuitos para los hospitales

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  jacobo

Con la creación del carril bici por la zona del materno hubo mucha polémica por la eliminación de aparcamientos (ilegales) en la zona. La propuesta sería la creación de aparcamientos GRATUITOS en todos los hospitales de la ciudad.