A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Mostrando 1 - 10 dun total de 30 propostas de investimento clasificadas como 'Outros equipamentos' en todos os ámbitos

Toda a cidade

Paneis informativos

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  rfsotelo

Ubicación nos distintos barrios de paneis onde poda aparecer a seguinte información:

Activiades do concello. Programa de festas. Concursos do concello. Avisos dos tempos de participación cidada. Preccicións meteorolóxicas. Etc.

18 apoios
Parada aparcamento disuasorio de Lonzas
Toda a cidade

Reforzo do parking disuasorio de Lonzas

  1 comentario  •  01/05/2019  •  diego_sandado

O parking disuasorio necesita ter unha marquesina de boa dimensión que acolla o futuro transito de persoas, indicadores de frecuencias, mapa de rutas, iluminación adecuada e por suposto lineas directas e outras con maiores frecuencias. Sen estas melloras o parkins seguirá a funcionar como aparcodoiro de barrio estando continuamente infrautilizado.

36 apoios
Distrito 10

Arranxo do pavimento das rúas da cidade vella, con incorporación de gas e fibra

  Sen comentarios  •  26/04/2019  •  mfechprr

A Rua da Cortaduría en concreto, ten prometido o arranxo por catro gobernos municipais diferentes... 16 anos esperando  gas e a fibra.

10 apoios
Distrito 10

CREACIÓN DE PÁXINA WEB PARA OPTIMIZAR EQUIPAMENTOS E RECURSOS DO BARRIO

  1 comentario  •  21/05/2019  •  fabian89

Na zona de Monte Alto non dispoñemos de instalacións deportivas de uso público para todas as mozas e mozos, polo que pensamos que o concello podía crear una páxina web na que apareceran as instalacións que existen na zona (dos coles, dos centros cívicos, etc) e que se poidesen reservar en grupo ou individualmente para optimizar o seu uso. Pensamos que sería unha utilización ideal de recursos xa dispoñibles sen moito gasto.

10 apoios
Toda a cidade

Visor do rueiro

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  javi.vazquezr

A miña proposta cosiste na creación dunha ferramenta que permita coñecer a quen están adicadas as rúas da cidade.

Un visor que permita visualizar quén son as personalidades ás que están adicadas as rúas da cidade e cal é o motivo.

 

 

21 apoios
Toda a cidade

Instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com

Proponse a instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos como centros cívicos, deportivos ou outros locais dispoñíbeis polo Concello, que reúnan as condicións precisas para o seu aproveitamento.

O pimpón é un deporte moi beneficioso para a saúde mental e física que se pode practicar a calquera idade, en calquera época do ano e en calquera estado de forma. Ten moito arraigo na Coruña, pero a súa práctica está restrinxida a clubes e sociedades que requiren afiliación e cota.

Ten certos requerimentos na instalación precisa para a súa práctica. Un certo espazo (8x5 m serían as dimensións ideais para cada mesa), iluminación suficiente e sen correntes de aire. As mesas exteriores, nun sitio como A Coruña, son infrautilizadas pola ausencia destas condicións.

Se esta proposta é aprobada, sería moi bo que houbese tamén plans de promoción social da utilización destas instalacións.

33 apoios
Distrito 1

Equipamiento local vecinal de Nostián

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  chupatintas

El local vecinal municipal de Nostián precisa mejorar su equipamiento interior para poder realizar más actividades. Estaría bien disponer de un conjunto de mobiliario infantil (mesa y sillas bajas de colores), así como una colchoneta de juego. También sillas apilables (50 aproximadamente) y algunos caballetes o mesas plegables. Como complemento, varios juegos "familiares": parchís, bolos, ajedrez, batalla naval, etc. y dos tablets con conexión a internet para uso común del centro.

7 apoios
Distrito 4

Construír unha nova Escola Infantil Municipal no Distrito 4

  Sen comentarios  •  17/05/2019  •  rosa_coruna

A miña proposta é construír unha nova Escola Infantil Municipal no Distrito 4 porque penso que este distrito está mais necesitado deste tipo de servizo por ter un incremento da poboación xoven. Así, pais e nais que intentan acceder ao mercado laboral, poderían optar a unha conciliación da vida laboral coa vida persoal e familiar. Sería importante que nas instalacións se inclúa unha cociña na que podan traballar profesionais que elaboren menús saudábeis para os pequenos e pequenas; e que a xestión e supervisión sexa Municipal.

6 apoios
Conexión a internet
Toda a cidade

Adquisición de equipamentos para dotar de internet aos locais veciñais

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  jrc

As asociacións veciñais da cidade da Coruña fan unha labor moi importante no que se refire á dinamización dos barrios e á participación veciñal. Neste sentido, a falta de equipamentos e materiais que permitan a conexión a internet obstaculiza a creación de actividades e servizos para o disfrute da veciñanza.

Por isto, proponse que o Concello compre material e equipamentos (módems usb, equipos informativos, wifi, etc.), que serían de propiedade municipal pero de uso veciñal, para que o poidan solicitar entidades e asociacións que o soliciten polo procedemento que estipule o Concello (dando preferencia a aquelas entidades que non dispoñen de acceso a internet).

21 apoios
Rotonda_Newton_Severo_Ochoa.jpg
Distrito 3

Ampliación Rotonda Newton-Severo Ochoa (Pol. A Grela)

  Sen comentarios  •  08/05/2019  •  acarrera.lopez

La rotonda en el cruce de las calles Newton y Severo Ochoa es un foco de atascos y congestión dentro de la propia rotonda, especialmente durante las horas de mayor actividad y entrada o salida de trabajadores del polígono. Las dimensiones reducidas de la rotonda hacen que se produzcan atascos y bloqueos dentro de la misma, al no existir amplitud suficiente para circular a la vez en su interior varios vehículos procedentes de distintos carriles/direcciones de incorporación. El problema podría resolverse o al menos minimizarse con la ampliación de la rotonda ganando espacio en los cuatro extremos de la misma, eliminando las isletas separadoras de carriles y ampliando la estructura central con un ajardinamiento que la humanice. Alternativamente, podría recurrirse a la regulación semafórica de la rotonda como unos metros más atrás, en la confluencia de las calles Newton y Galileo Galilei.

4 apoios