A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Mostrando 1 - 10 dun total de 296 propostas de investimento clasificadas como 'Infraestruturas' en todos os ámbitos

Distrito 10

Retirada de beirarrúas e hibridación de rúas Cordelería e Orzán

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com

As rúas Cordelería e Orzán, entre a súa confluencia (altura Gadis do Orzán) e a rúa Alta, son vías con moi pouco tráfico rodado e beirarrúas estreitas e con bolardos. Para os peóns non son rúas cómodas, pero, se cadra, non precisan a peonalización total. Proponse facer que as dúas rúas sexan de tránsito preferente para peóns, retirar as beirarrúas e os bolardos, limitar a velocidade do tráfico a 20 km/h, instalar un pavimento rugoso que obstaculice o tráfico rodado a maior velocidade, delimitar zonas de paso para os vehículos a motor e posibles carga e descarga. Instalar cámaras e controis de velocidade que permitan sancionar as infraccións de xeito automatizado.

Deste xeito, os peóns poderían disfrutar máis destas rúas sen que o escaso tráfico que circula por elas se vise afectado.

Distrito 9

Remodelación da Praza das Conchiñas

  1 comentario  •  06/05/2019  •  agragrandeaofin

A praza das Conchiñas precisa dunha remodelación pois ten zonas que están ser rematar, é coñecido un vídeo de fai pouco con ratos correndo pola praza (a suciedade do mercado e contorna) e os nenos xogando a pega-los, a zona de xogo dos nenos é unha especie de oco con baixada que cando chove se chea de auga e queda logo mollado e sucio, ademáis da grande aglomeración de xente que teñe pola tardes, que o fai quedar pequeno. Eu acho que non sería mala idea unha nova praza con máis servizos e adaptada as necesidades do barrio e da zona, que son moitas.

Distrito 8

Mejora integral del Parque de Vioño

  1 comentario  •  29/04/2019  •  gara

Propuesta para dotar de equipamiento cardiosaludable y de ejercicio para mayores, más bancos para sentarse, ampliación y renovación de las zonas de juegos infantiles y dotación de las mismos para niños de todas las edades, así como creación de zonas de “picnic” para que las familias puedan disfrutar de los días de descanso haciendo una comida al aire libre incluyendo dotación de mesas amplias, bancos para sentarse, papeleras, fuentes, etc… También sería muy deseable la vigilancia de las deposiciones de los perros en el césped del parque, pues es donde se tumban las personas para descansar, jugar o leer.

Se propone también la instalación de algún tipo de quiosco en régimen de concesión con servicios básicos de alimentación y bebidas para servicio de los usuarios del parque.

vista aérea de la zona de actuación
Distrito 9

¨Mejora zona verde del paseo marítimo (zona previa a la Rotonda)

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  ma_vf

Esta zona propuesta para su mejora, se ve abandonada con respecto a las mejoras realizadas a lo largo de todo el paseo marítimo.

Como se puede observar en la imagen aérea, se ha mejorado el pavimento del paseo y de la Rotondo en cambio, esta zona sigue manteniendo el asfalto y en muy mal estado.

Los bancos no han sido cambiados por los nuevos bancos que estan presentes en todo el paseo marítimo. Los que hay actualmente, estan sobre una plataforma elevada aproximadamente unos 10cm que dificultan su accesibilidad y los cantos no son romos aumentando los riesgos.

Tambien se hace necesaria la presencia de un mayor número de papeleras en la zona.

 

Estado actual do abandono de Os Arcados
Distrito 9

Espazo Social para o Barrio de Riazor / Náutica / San Roque

  Sen comentarios  •  13/05/2019  •  tomilegido

Unha cidade debe habilitar espazos de convivencia de titularidade pública. O entorno do Estadio de Riazor, as novas vivendas da zona de Náutica (ás que están chegando centos de persoas) e San Roque de Afora non dispoñen dun espazo muncipal para a lectura o lecer, a cultura... Esta zona merece un Espazo Social Municipal.

Dende hai décadas vemos impasibles como a zona anexa ao Playa Club, coñecida como Os Arcados, está en completo estado de abandono. En fotos antigas da cidade eses arcos eran abertos e podíase disfrutar alí dentro.

Nalgún momento foi concedido para a sua explotación e dende o peche do restaurante quedou de novo como parte da Concesión Municipal que mercou o Deportivo da Coruña.  Recuperemos parcialmente esa concesión municipal (xa que hai una parte dela que si está sendo explotada) e iniciemos unha reforma que de paso a un espazo de convivencia, ocio e cultura.

Distrito 2

PASEO PEATONAL PORTIÑO

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  nikoniko

Alisar los huecos de las losas de la parte peatonal del paseo marítimo del portiño, resultan molestas al ir caminando o corriendo y algunas están en mal estado.

Distrito 8

Cambio de lo columpios del parque de vioño

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  lauravga76

Todos los columpios que estoy viendo en otras zonas de la ciudad son más modernos y hay más variedad de los que están en vioño. Hay mucho sitio para hacer una zona infantil más grande y con más actividades.

Camiño de Santiago tradicional: Atravesando Eirís e pasando pola Fonte dos Caños
Distrito 6

Camiño de Santiago. Non cambiar o percorrido para especular.

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monicaeiris

O Camiño de Santiago atravesaba Eirís. Era o Camiño de Eirís. Partía da Estrada de Eirís, entraba en Eirís de Abaixo, pasaba pola Fonte dos Caños, pola casa de Xosé Lesta Meis, subía cara MonteMero, e Baixaba a Pedralonga. E así figuraba nas escrituras das fincas colindantes, como Camiño Real.

Coas obras do Parque Ofimático apareceron na Estrada de Eirís uns carteis coa lenda de "Desvío provisional do Camiño de Santiago" . E as excavadoras arrasaron o camiño, incomunicaron parte do barrio, substituíndoo por unhas escaleiras imposibles. 

Agora ese tramo é propiedade do Concello.  E solicitamos que o habiliten de novo como Camiño, e poder tamén recuperar o Camiño de Santiago. 

Distrito 6

Renovación xogos Parque de Oza

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  slp

Na parte do Parque de Oza situada na Ronda de Outeiro, cambiar os xogos dos nenos situados na segunda altura xa que son peligrosos por sucesivas caídas dos nenos, ademáis que non se sustituíron varios que se retiraron. 

Solicitar que se instalen por exemplo torres de cordas, tirolinas, ... e outro tipo de xogos e mobiliario infantil.

Distrito 3

Renovación asfalto y aceras Luis Peña Novo y Calle Mozart

  1 comentario  •  06/05/2019  •  ivnvb

El asfalto y las aceras de la calle Mozart y Luis Peña Novo se encuentran enormemente deteriorados y necesitan ser renovados.