A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 10

Esta partida ten un orzamento de 200.000 €

Plaza_de_Mina_Obelisco.jpg
Distrito 10

Peatonalización dende plaza de Mina ata Obelisco. Non coches particulares.

  2 comentarios  •  29/04/2019  •  mugroso

Peatonalización dende a plaza de Mina ata o Obelisco. Prohibición da circulación de coches particulares dende a praza de Mina ata os Cantós  polo Cantón grande e o Cantón Pequeno. A súa vez, para favorecer isto, prohibir a circulación de coches pola Rúa Sta. Catalina dende o su cruce coa Rúa Durán Loriga en dirección ao Cantón Grande e limitar o el tráfico dende el Obelisco pola rúa Nova ata Rúa San Andrés.

Para favorecer o tráfico a rúa Sta. Catalina será de sentido único dende San Andrés en dirección aos Cantóns e a rúa Durán Loriga, que tamén será de sentido único en dirección rúa Juana de Vega.

Implicaría a modificación dos sinalamentos horizontais e verticais de circulación viaria para impedir a circulación de vehículos a motor ou para reconducir a mesma.

Distrito 10

Retirada de beirarrúas e hibridación de rúas Cordelería e Orzán

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com

As rúas Cordelería e Orzán, entre a súa confluencia (altura Gadis do Orzán) e a rúa Alta, son vías con moi pouco tráfico rodado e beirarrúas estreitas e con bolardos. Para os peóns non son rúas cómodas, pero, se cadra, non precisan a peonalización total. Proponse facer que as dúas rúas sexan de tránsito preferente para peóns, retirar as beirarrúas e os bolardos, limitar a velocidade do tráfico a 20 km/h, instalar un pavimento rugoso que obstaculice o tráfico rodado a maior velocidade, delimitar zonas de paso para os vehículos a motor e posibles carga e descarga. Instalar cámaras e controis de velocidade que permitan sancionar as infraccións de xeito automatizado.

Deste xeito, os peóns poderían disfrutar máis destas rúas sen que o escaso tráfico que circula por elas se vise afectado.

Reducción_de_accidentes.png
Distrito 10

Instalación de señales de gálibo

  Sen comentarios  •  19/05/2019  •  U

Instalar una barrera de gálibo en el semáforo previo a la entrada del túnel MªPita y Parrote, orientando cada carril con su diferente altura de gálibo.

D2WfmzgWwAA-f24.jpg
Distrito 10

Vallar la pista de patinaje de Plaza Blanca Quiroga

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  jrc

Actualmente solo está vallada la pista interna (de hockey), pero no lo está la pista de patinaje. De esta forma, hay riesgo de accidentes entre diferentes actividades deportivas, pues el espacio libre colindante a dicha pista es habitualmente utilizado como zona de juego por niños y niñas. Podría darse el caso, por ejemplo, de que una pelota invada la pista de patinaje ocasionando caídas en los patinadores o de que un niño/a invada la misma produciéndose una colisión entre este y un patinador. Se propone la instalación de una valla alrededor de la pista de patinaje, habilitando cuatro puertas de acceso (coincidiendo con las puertas de la pista interna), para evitar estos posibles accidentes.

Rua San Andrés
Distrito 10

REURBANIZACIÓN DA RÚA SAN ANDRÉS (ENTRE SANTA CATALINA E JUANA DE VEGA)

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Seguindo o deseño empregado na primeira humanización desta vía, proponse a continuación da mesma nestre treito da rúa. Esta intervención melloraría o espazo peonil na mesma, e permitiría un aumento de atractivo comercial. O redeseño tería en conta o novo mapa de liñas de transporte público así como a posible implantación de carrís bus/bici recollidos nese plan.

IMG_20190505_172152.jpg
Distrito 10

Mural en muro de contención del Víctor López Seoane (Ronda Monte Alto)

  Sen comentarios  •  07/05/2019  •  ctp

El muro de contención del Colegio Víctor López Seoane, en la cara que da a la Ronda de Monte Alto presenta una imagen muy pobre. A esto se une el gunitado de la parte baja del talud a su encuentro con la Ronda. Se propone mejorar la estética de este elemento, pintando un mural en la zona, que podría ser con motivos locales o involucrando a artistas de la ciudad. También se podría revegetar el talud para reducir el impacto visual.

Vista entrada calle San Lorenzo A Coruña
Distrito 10

Aceras en la calle San Lorenzo

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  Mon

Cansados de que los vehículos estacionados nos bloqueen los portales, pedimos la construcción de una acera en el margen derecho, continuación de la ya existente en la calle Andres Antelo... así como la mejora del pavimento, con la caida de aguas al centro, alejando las corrientes pluviales de los portales....