A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 8

Esta partida ten un orzamento de 200.000 €

Rehumanización_Avenida_dos_Mallos.jpg
Distrito 8

Devolver a avenida dos Mallos ós veciños. Humanización.

  Sen comentarios  •  05/05/2019  •  mugroso

A avenida dos Mallos comunica unha zona de gran densidade de poboación e cun grandísimo potencial, pero actualmente está infrautilizada. É unha avenida con beirarúas estreitas e moi deterioradas que actualmente conta con catro carrils, dous de aparcamento e dous para a circulación, pero debido ó alto número de coches en doble fila só se utiliza un deles para circular.

Cunha humanización conseguiríamos:

  1. Ampliar e renovar as bairarúas existentes facéndoas máis transitables, o suficientemente amplias como para que algún comercio da zona poidese poñer unha terraza, revalorizando e enchendo de vida a avenida.
  2. Reverdecerla avenida con novos árbores e maceteiros.
  3. Crear un carril bici en toda a súa extensión.
  4. Deixar só un carril de circulación de vehículos deixando espacio para amplialas beirarúas e a creación do carril bici, sen perxudicar á circulación.
Distrito 8

Zona para cans no entorno da gaiteira.

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  javiese81

Facer un area para cans nos arredores da gaiteira, para que a xente do barrio poida levar, e ceivar os cans libremente. Xa que na actualidade sobretodo para a xente que temos nenos pequenos nos e compricado ir a xogar cos fillos por exemplo o parque europa sen que veña algún can a morder a pelota ou sen que salgan os nenos cheos de escrementos. 

Emprazamento_da_proposta.jpg
Distrito 8

Conexión accesible entre ronda de Outeiro e rúa Caballeros

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  aroelab

As conexións existentes entre a ronda de Outeiro e a rúa Caballeros son todas mediante escaleiras, o que ocasiona dificultades de accesibilidade ou longos desprazamentos. Ademáis, é unha zona de importantes conexións peonís pola proximidade das estacións de tren e autobus, a delegación da Xunta de Galicia ou o colexio San Francisco Xabier. A conexión peonil accesible poderíase lograr cun investimento reducido debido á escasa diferenza de cota entre as dúas vías indicadas nas proximidades da rúa Brasil.

Screenshot_20190504-195202.png
Distrito 8

Complexo Deportivo San Diego. Accesos.

  Sen comentarios  •  04/05/2019  •  888iago

Reformar o acceso o Complexo Deportivo que esta na zona do paseo. Si algun de vos intentou usar esta entrado con un carrito de bebé ou con unha cadeira de rodas, darase de conta do que digo. 

A rampa de acceso que existe, ademais de ser sobria e resbaladiza, esta tan mal diseñada que para usala, ou tes que atravesar o xardin ou tes q vaixar pola rampa do Parking entre os coches. 

Plaza Francisco Prego en el barrio de la Falperra
Distrito 8

Remodelación de la plaza Francisco Prego en el barrio de la Falperra

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  evichan

La plaza Franscisco Prego del barrio de la Falperra está muy deteriorada, llena de suciedad y pintadas. El área de juegos consta apenas de cuatro o cinco piezas que están en muy mal estado.

Se propone lo siguiente:

  • Remodelar la zona de juegos infantiles incluyendo una fuente, una zona para niños pequeños y otra para más mayores.
  • Remodelar el mobiliario urbano y pavimento. 
  • Remodelación de los bordes interiores de la plaza con algún elemento que pueda paliar los efectos del vandalismo (vegetación, mural pintado, pintura especial anti pintadas, etc.). 
Distrito 8

Modificar cruce Pérez arda y avenida Chile por seguridad carril bici

  Sen comentarios  •  28/04/2019  •  luciagnieto

Retrasar la isleta que han puesto al pasar el semaforo, dado que no hay visibilidad del carril bici al torcer para avenida Chile desde Pérez arda. 

Ya ha habido varios sustos y por no retrasar el semaforo lo han convertido en un cruce peligroso. Otra opción es poner un ceda a los del carril bici, porque al ocuparse las plazas de aparcamiento más cercanas al semaforo, la visibilidad es NULA. 

Distrito 8

Más columpios de bebé en parque Europa y reacondicionamiento zona verde

  Sen comentarios  •  28/04/2019  •  luciagnieto

Solamente un columpio de bebés para niños pequeños, es claramente insuficiente.

Poner un segundo columpio no supone un gran desbolso, y arreglar la zona verde o vallar los laterales del parque sería conveniente. 

Deterioro escalinata Santa Lucìa
Distrito 8

Arreglo de la escalinata de Santa Lucìa

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  juanma57

La escalinata de SAnta LUcìa se encuentra deteriorada, con grietas, filtraciones, aguaa pluviales por lo que pedimos su acondicionamiento. El mal estado de la escalinata afecta al Centro Social, que tiene humedades y filtraciones de agua de forma recurrente. 

Distrito 8

Reurbanización da rúa San Luis

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  Iván Seoane

Reurbanización integral desta rúa, que é das más vellas da zona, ao estilo do que se fixo na rúa San Vicente, centrado a calzada pra que non haxa unha beirarrúa máis ancha que outra e eliminando a dobre fila. Árbores, mobiliario urbán, etc...

Rúas sen nada de verde, que dan mágoa e falta de humanidade.
Distrito 8

Árbores na rúa San Luis

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  Iván Seoane

Esta rúa ten falla de árbores. Solicitamos que se poñan os que se poidan na beirarrúa e asemade na propia calzada con engadidos coma os que se fixeron na rúa San Vicente na súa reurbanización integral. Preferíbelmente na rúa San Luis que comprende dende a Rolda de Outeiro até a rúa Diego Delicado.