A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 6

Esta partida ten un orzamento de 200.000 €

Camiño de Santiago tradicional: Atravesando Eirís e pasando pola Fonte dos Caños
Distrito 6

Camiño de Santiago. Non cambiar o percorrido para especular.

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monicaeiris

O Camiño de Santiago atravesaba Eirís. Era o Camiño de Eirís. Partía da Estrada de Eirís, entraba en Eirís de Abaixo, pasaba pola Fonte dos Caños, pola casa de Xosé Lesta Meis, subía cara MonteMero, e Baixaba a Pedralonga. E así figuraba nas escrituras das fincas colindantes, como Camiño Real.

Coas obras do Parque Ofimático apareceron na Estrada de Eirís uns carteis coa lenda de "Desvío provisional do Camiño de Santiago" . E as excavadoras arrasaron o camiño, incomunicaron parte do barrio, substituíndoo por unhas escaleiras imposibles. 

Agora ese tramo é propiedade do Concello.  E solicitamos que o habiliten de novo como Camiño, e poder tamén recuperar o Camiño de Santiago. 

Distrito 6

Anchear Calle Montes a la altura del IES "Monelos"

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  dverdini

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone anchear la Calle Montes a la altura del IES "Monelos". El Plan General actual contempla incorporar como espacio dotacional al IES "Monelos" un tramo de la actual Calle Montes y propone desplazar y anchear la actual Calle Montes ocupando el terreno ocupado actualmente por unas viviendas en ruinas que ya son de propiedad municipal.

Mejora_de_accesibilidad.png
Distrito 6

Mejora de accesibilidad CHUAC

  Sen comentarios  •  19/05/2019  •  U

Mejorar la accesibilidad peatonal al hospital, eliminando la señal de Stop repetida. Si es posible también estaría bien rebajar el bordillo de la acera.

Distrito 6

Acondicionamento dunha sala de informática e biblioteca no CC de Palavea

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  manuelgomez

Actualmente no centro cívico de Palavea non conta cun espacio de ordenadores nin de biblioteca, polo que se solicita a adquisión e acondicionamento dunha sala con ordenadores e libros para ser empregado polas familias que non contan con ordenadores no seu domicilio, así como estudantes que o precisan. Tamén podería ser empregado para impartir cursos.

Cruce y paso de peatones actual,  Avd. Lamadosa
Distrito 6

Paso de peatones elevado, Recta de la Avda Lamadosa

  Sen comentarios  •  11/05/2019  •  dyanez_1981

En la recta de la Avenida de Lamadosa, deberia de haber un paso de peatones elevado (el que hay o cambiar la ubicación), con el fin de reducir la velocidad de los vehiculos que pasan, hay un cruce, muy mala visbilidad, una curva, vehiculos aparcados en fila y en bateria y cada vez más tráfico. Muchos factores para que pueda ocurrir un accidente.

 

alcantarillado_O_Foxo.jpg
Distrito 6

Alcantarillado no Foxo, zona Maristas: 13 vivendas seguen sen el.

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monicaeiris

Ano 2019 e 13 vivendas  e unha empresa de transporte seguen sen alcantarillado. 

Na zona de O Foxo, Eirís. Pegadas ó Colexio Maristas. 

Non nos parece de recibo que sigan así. Levan anos reclamando. En 1992 púxose en Montemero e Eirís de Abaixo e de Arriba, pero non aquí. 

Xa que se instala a rede de alcantarillado no Parque Ofimático, deberan conectar tamén a estas vivendas. 

De non ser así, debería facerse cargo o concello dos gastos que para estas persoas supón o valeirado das fosas sépticas.

fonte_1.jpg
Distrito 6

Recuperación da Fonte dos Caños en Eirís de Abaixo. Patrimonio en perigo.

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monicaeiris

Un dos simbolos históricos de Eirís, xunto co Castelo, ou Fortaleza de Valparaiso, é a Fonte dos Caños. 

Fonte moi antiga, e de auga moi sabedora, que durante anos suministrou de auga potable a xente de boa parte da cidade, que se achegaba a recollela en garrafas. Corría todo o ano.

A partires do 1992, cando nos instalaron o alcantarillado en Eirís de Abaixo, e o posterior asfaltado do camiño que pasa pegado a ela, foi perdendo forza... e auga. 

E dende o inicio das obras do Parque Ofimático, está afogada entre restos de obra e unha beirarúa. 

Como fonte antiga, fermosa, e catalogada, solicitamos ó Concello que rehabilite a Fonte dos Caños e o seu entorno, devolvéndolle o seu valor histórico e devolvéndonos á veciñanza un espazo tan querido. 

Distrito 6

Elevar Paso de Peatones de acceso al Centro de Salud del Castrillón

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  dverdini

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone elevar el Paso de Peatones existente en la Calle Salcedo Molinuevo de acceso al Centro de Salud del Castrillón. La notable pendiente de la calle facilita una velocidad excesiva de los vehículos que bajan por dicha calle suponiendo un auténtico riesgo para los usuarios del Centro de Salud del Castrillón los que, en muchos casos, pueden presentar una movilidad reducida.

IMG_20190512_133551.jpg
Distrito 6

Impedir que crezcan las malas hierbas en la base de los árboles

  Sen comentarios  •  12/05/2019  •  estiqui

Propongo que en la base de los árboles se ponga conglomerado para evitar que crezcan las malas hierbas dando una sensación de abandono total. En algunos sitios lo hay y queda muy bien. 

Desnivel_Eiris.jpg
Distrito 6

Acceso ó parque de Eiris.

  Sen comentarios  •  09/05/2019  •  diego_sandado

O acceso ó parque de Eiris ó final da rúa Jerónimo Vazquez Franco está impedido polo desnivel que a nova Avenida creou co terreo orixinal.

Debería diluirse ese desnivel, adaptando o terreo, xerando uns bancais e unha escaleira que servise de acceso directo, ambos naturalizados.