A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 4

_20190521_104753.JPG
Distrito 4

Accesibilidade Urbanizacion Breogan.

  1 comentario  •  21/05/2019  •  000

Nestes momentos á Urb. Breogan só se pode acceder en coche, xa que non hai beiraruas dende Feans. A miña proposta, consiste na creacion dunha senda que conecte as beiraruas existentes entre Feans e o cemiterio. Esta beirarua poderia facerse por a marxe dereita, e consistiria nun sobreancho afirmado de zahorra ou similar, e sepatado da cieculacion mediante elementos vexetais. Tamen poderian circular bicicletas. Tamen a aproveitarian os veciños de feans para ir o cemiterio. 

32 apoios
Distrito 4

Mejora de Pasos de cebra y aceras de acceso al colegio Manuel Murguia

  Sen comentarios  •  03/05/2019  •  paty.ferreiro

Modificación de los pasos de cebra en la zona de feans, sobre todo aquellos que se utilizan para poder llegar al colegio, siendo sobreelevados, con el fin de que el tráfico que baja en esas zonas cumplan la velocidad máxima permitida, porque tal como está ahora, mal señalizados y mal ubicados son un peligro todos los días para los que vamos caminando por la zona, sobre todo a la entrada y salida del colegio. Y que haya unos accesos y aceras mejores que permitan que no sea un alto riesgo para los peatones, porque ni siquiera los buses pueden dar el giro y se tienen que subir a la acera para realizar la maniobra. Y quizás también badenes en toda la zona de feans, sobre todo en el área escolar o semáforo podríamos mejorar los excesos de velocidad del trafico en la zona de feans.

23 apoios
Baile
Distrito 4

Adquisición de un local para uso de Asociacións culturais (Baile e pandeireta)

  Sen comentarios  •  17/05/2019  •  viladacosta

En novo Mesoiro existe unha gran cantidade de locais ou baixos baleiros.

O mesmo tempo, as asociacións culturais ou deportivas, atopamos dificultade para poder ofertar un servicio a veciñanza o non poder impartir clases ou actividades relacionadas coa Asociación.

É por iso que solicitamos a adquisición de un local destinado a uso preferente de Asociacións culturais e deportivas, sen ánimo de lucro.

A asociación que represento, ten como fin, impartir clase de baile tradicional e pandeireta, tanto a nenos e nenas como a adultos apostando pola cultura tradicional nun barrio onde carecemos de esta opción que de seguro, dispón de adeptos

 

11 apoios
Distrito 4

Creación de un acceso y salida alternativa para Novo Mesoiro

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  carlosmourelle

Los atascos en la rotonda son muy frecuentes, la ubicación de acceso creo que debería ser desde la carreter del cementerio y así facilitar la salida hacia Arteixo donde muchos trabajamos.

Gracias

39 apoios
Distrito 4

Parque infantil en la urbanización Breogan

  9 comentarios  •  25/04/2019  •  nuriasogo@gmail.com

Buenos días!! 

Quisiera que se dotará una partida presupuestaria para la realización de un parque infantil en la urbanización Breogan.Somos muchas familias con niños y no contamos con una zona infantil para que los niños jueguen y disfruten.Nos tenemos que desplazar en coche para llevar a nuestros niños a un parque,estando el más cercano a 3km.Llevamos mucho tiempo con esta petición,somos una zona de la ciudad bastante olvidada por el ayuntamiento.Gracias.

41 apoios
Distrito 4

Parque infantil cubierto

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  mesoiro

Esta zona de coruña es la que tiene mayor población infantil y se merece un parque cubierto  para poder llevar a los niños cuando llueva. 

29 apoios
Distrito 4

Compra de vivienda vacía para alquiler social

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  jabovin

Adquisición de vivienda desocupada por valor máximo de 200.000 euros por negociación con entidad que posea un banco de viviendas desocupadas, posterior rehabilitación y puesta disposición como vivienda social en alquiler.

5 apoios
LondresGasteiz.jpg
Distrito 4

Aparcamento veciñal seguro para bicicletas

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  viladacosta

Seguindo o modelo de xestión usado polo concello de Pamplona no barrio de San Antón e o das hortas urbanas na Coruña, podese crear un local ou estructura onde os veciños podamos ter as nosas bicis de forma segura, podendo acceder a elas dunha maneira cómoda e áxil(app-contrasinal), fomentando así, o uso da bici como medio de transporte ou de ocio. O tempo, facilita o seu uso os menores e o seu empoderamento e autonomía. O módelo é xa unha realidade en cidades como a propia Pamplona, Donosti, Barcelona, Palencia ou Vitoria onde existen redes destes aparcamentos pola cidade  https://www.youtube.com/watch?v=yinqYmKvDaM -Posible ubicación. "FARÍASE NUN LOCAL/BAIXO/ESPAZO DE TITULARIDADE MUNICIPAL. Estas seran as condicións do de Pamplona: https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/en-abril-comenzara-funcionar-el-nuevo-aparcamiento-de-bicicletas-en-la-calle

7 apoios
Resto de podas
Distrito 4

Punto de recollida de poda para a zona de Feáns

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  america2

Necesítase un punto para deixar os restos de poda, para evitar que se use os colectores verdes (non adecuados para isto).

22 apoios
Camiño de Campos (Feáns)
Distrito 4

Colocar 6 bancos nos camiños Correlo e Campos (Feáns)

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  america2

Nos camiños de Correlo e Campos (en Feáns), moita xente adoita camiñar e facer deporte. Estaría ben contar con bancos nestes camiños que facilite o descanso das persoas viandantes. É preciso que estes bancos sexan cómodos para as persoas maiores e/ou persoas con mobilidade reducida, é dicir, non demasiado baixos.

22 apoios