A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Esta partida ten un orzamento de 1.000.000 €

 Exemplos de placas de Budapest, Venecia, París, Bilbao, Santiago e Londres
Toda a cidade

Placas de de rúa únicas e en tódolos recunchos

  3 comentarios  •  25/04/2019  •  smlebo

As placas de rúa cumpren unha función esencial nunha cidade. Porén, na Coruña atopamos moitas rúas nas que as placas están colocadas só nalgúns recantos, Por iso, propoño a colocación de placas de rúa en tódolos recantos, para poder identificar ao momento onde se está, e facilitando tamén a orientación.

As placas de rúa tamén son un símbolo da cidade. Son características as de París, Venecia, Bilbao ou Compostela. Por iso, tamén propoño un deseño que sexa característico e único da Coruña.

Unha suxestión sería que as placas incluísen os números dos rueiros, coma sucede en Budapest, o que permite saber cara onde ir cunha ollada rápida. A frecha indicaría o sentido do tráfico da rúa.

As placas poderían incluír un código QR que leve a unha web onde se explique a historia do nome e de edificios ou feitos senlleiros da rúa, ou información práctica para residentes e visitantes.

Toda a cidade

Visor do rueiro

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  javi.vazquezr

A miña proposta cosiste na creación dunha ferramenta que permita coñecer a quen están adicadas as rúas da cidade.

Un visor que permita visualizar quén son as personalidades ás que están adicadas as rúas da cidade e cal é o motivo.

 

 

Toda a cidade

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

  3 comentarios  •  25/04/2019  •  alex

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

Toda a cidade

Mais escolas de educación infantil

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  belensanchez

Aumentar o orzamento destinado a ampliar as unidades das escolas infantis de 0 a 3 anos dependentes do concello ou engadir máis concertos con EEI privadas.

Toda a cidade

Instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com

Proponse a instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos como centros cívicos, deportivos ou outros locais dispoñíbeis polo Concello, que reúnan as condicións precisas para o seu aproveitamento.

O pimpón é un deporte moi beneficioso para a saúde mental e física que se pode practicar a calquera idade, en calquera época do ano e en calquera estado de forma. Ten moito arraigo na Coruña, pero a súa práctica está restrinxida a clubes e sociedades que requiren afiliación e cota.

Ten certos requerimentos na instalación precisa para a súa práctica. Un certo espazo (8x5 m serían as dimensións ideais para cada mesa), iluminación suficiente e sen correntes de aire. As mesas exteriores, nun sitio como A Coruña, son infrautilizadas pola ausencia destas condicións.

Se esta proposta é aprobada, sería moi bo que houbese tamén plans de promoción social da utilización destas instalacións.

Toda a cidade

Aplicación de vigilancia urbanística

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  mn

Para mejorar la viglianza urbanística y la protección del ciudadano/consumidor es necesario facilitar el acceso a esta información (ahora farragoso y con múltiples trabas).  Se propone creación de aplicación de consulta abierta (respetando LOPD, etc) de nformación de licencias de obra menor, de obra mayor, actividades, comunicaciones previas con información sobre el objeto, fecha de solicitud, concesión, etc.  (mapa); expedientes de disciplina urbanística  (con el estado, etc...), licencia de ocupación, etc. estados, etc; llicencias de planeamiento , fechas de solicitud, concesión, plazo de ejecución, prórrogas, etc. 

Esta información deberá facilitarse de forma simple y explotable y usable. Y en distintas fases incrementara las facilidades

 

Ver p.ej. http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp

Toda a cidade

BICICORUÑA NOS MERCADOS MUNICIPAIS

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Instalación dunha estación de Bicicoruña en todos os mercados municipais

María Pita
Toda a cidade

COLOCACIÓN DUNHA PLACA CONMEMORATIVA OU MONUMENTO EN HONRA A INÉS DE BEN

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Colocación dunha placa conmemorativa ou monumento en honra a Inés de Ben (e o resto de cidadáns da Coruña que a defenderon do ataque dos ingleses).Temos unha heroína local (María Pita), que levantou os ánimos e tivo un papel innegable na defensa e salvación da cidade, mais paréceme importante recoñecer a outras persoas que colaboraron nesta contenda e non obtiveron o recoñecemento merecido, como recolle o artigo enlazado.O investimento sería mínimo, unha placa ou escultura que permita recoñecer a estas persoas ás que a historia esqueceu ou non tratou como merecían.

Exemplo de acolchado en Vitoria
Toda a cidade

Ampliación do acolchado do carril-bici para evitar colisións con portas

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monchovazquez

Co fin de evitar posibles colisións de bicicletas con portas de automóbiles, proponse a ampliación do acolchado que separa o carril-bici coa banda de aparcadoiro. Proponse que sexa nos seguintes puntos, a modo de exemplo: rolda de Outeiro, Ramón y Cajal e Perez Ardá

Torre de Maratón
Toda a cidade

REHABILITACIÓN E PINTADO DA TORRE DO MARATON

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

A Torre do Maratón, edificación emblemática da cidade e última peza existente do estadio de Riazor orixinal, atópase nun deficiente estado de conservación. Proponse o selado de grietas e posterior pintado da mesma, así como o cambio das carpinterías superiores (recuperando os ocos das fiestras orixinais) e a posibilidade (se o orzamento o permite) de instalación de iluminación ornamental.