A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Exemplo de raís para bicicleta en escaleiras
Toda a cidade

Raís nas escaleiras para bicicleta

  4 comentarios  •  21/05/2019  •  monchovazquez

Unha das problemáticas coas que se atopan as persoas usuarias da bicicleta é a existencia de escaleiras. Ante esta infraestrutura, vense na obriga de portear a bici co seu correspondente peso. Isto afecta especialmente a aquelas persoas que transportan cargas relativamente pesadas (por exemplo, a compra do día nas alforxas). Proponse a instalación de raís nas escaleiras para facilitar o porteo de bicicletas.

102 apoios
Toda a cidade

Novas fontes ornamentais

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  pelines

Faltan fontes ornamentais nesta cidade e por eso propoño crear máis fontes.

17 apoios
Toda a cidade

Crear aparcamientos gratuitos para los hospitales

  9 comentarios  •  25/04/2019  •  jacobo

Con la creación del carril bici por la zona del materno hubo mucha polémica por la eliminación de aparcamientos (ilegales) en la zona. La propuesta sería la creación de aparcamientos GRATUITOS en todos los hospitales de la ciudad.

397 apoios
santamargarita-puentes.jpg
Toda a cidade

Gran Parque Central: Parque Santa Margarita + Los Puentes + otros (por fases)

  1 comentario  •  29/04/2019  •  unvecino

Existen dos grandes zonas verdes en la ciudad inconexas entre ellas pese a encontrarse a unos metros una de la otra. Parque de Santa Margarita y de los Puentes.  Se propone explorar soluciones que permitan crear un tránsito amable entre uno y otro parque para personas y bicis y crear un gran parque. Posibles ideas: pacificación/priorización paso de personas/bicis sobre coches en tramo a conectar en superficie en Avda Finisterre; conexión soterrada parte trasera edificio paseo de los puentes 1 a entrada parque por avda finisterre;  pasarela que conecte parte superior sta margarita y superior parque de los puentes (aumentar accesibilidad al parque),...

A futuro conexiones mediante corredores verdes con zona Iglesia Franciscano, Observatorio, Paseo Marítimo y Jardínes de Mendez Nuñez.  

 

 

142 apoios
Toda a cidade

Espacios MAKER en las bibliotecas municipales

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  vecina

Dotar a las bibliotecas municipales (en aquellas que haya espacio suficiente) de espacios MAKER con mesas, sillas, colchonetas en el suelo, dispositivos electrónicos, herramientas variadas, impresora, escáner, microprocesadores, una máquina de coser, materiales de construcción, cartones, maderas de pequeño tamaño, etc. 

Se trata de crear espacios flexibles en los que los niños puedan crear, inventar, individualmente o de manera colectiva.

Estos espacios, por sus propias características tendrían que estar insonorizados al estar dentro de una biblioteca.

54 apoios
Toda a cidade

Creación do museo Real Club Deportivo da Coruña

  3 comentarios  •  07/05/2019  •  angel.blasco87@gmail.com

Na cidade da Coruña, a cidade dos museos, deberíamos ter un espazo onde recoller os recordos máis importantes dunha institución que fixo e fai máis grande,se cabe, a nosa cidade. 

17 apoios
 Exemplos de placas de Budapest, Venecia, París, Bilbao, Santiago e Londres
Toda a cidade

Placas de de rúa únicas e en tódolos recunchos

  8 comentarios  •  25/04/2019  •  smlebo

As placas de rúa cumpren unha función esencial nunha cidade. Porén, na Coruña atopamos moitas rúas nas que as placas están colocadas só nalgúns recantos, Por iso, propoño a colocación de placas de rúa en tódolos recantos, para poder identificar ao momento onde se está, e facilitando tamén a orientación.

As placas de rúa tamén son un símbolo da cidade. Son características as de París, Venecia, Bilbao ou Compostela. Por iso, tamén propoño un deseño que sexa característico e único da Coruña.

Unha suxestión sería que as placas incluísen os números dos rueiros, coma sucede en Budapest, o que permite saber cara onde ir cunha ollada rápida. A frecha indicaría o sentido do tráfico da rúa.

As placas poderían incluír un código QR que leve a unha web onde se explique a historia do nome e de edificios ou feitos senlleiros da rúa, ou información práctica para residentes e visitantes.

27 apoios
Toda a cidade

Visor do rueiro

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  javi.vazquezr

A miña proposta cosiste na creación dunha ferramenta que permita coñecer a quen están adicadas as rúas da cidade.

Un visor que permita visualizar quén son as personalidades ás que están adicadas as rúas da cidade e cal é o motivo.

 

 

21 apoios
Toda a cidade

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

  6 comentarios  •  25/04/2019  •  alex

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

140 apoios
Toda a cidade

Mais escolas de educación infantil

  1 comentario  •  29/04/2019  •  belensanchez

Aumentar o orzamento destinado a ampliar as unidades das escolas infantis de 0 a 3 anos dependentes do concello ou engadir máis concertos con EEI privadas.

80 apoios