A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 10

Propostas de investimento non viables: Distrito 10

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Distrito 10

Encher de vexetación Monte Alto

  1 comentario  •  21/05/2019  •  mariarodriguez

Colocar xardins verticais e macetas colgantes nas farolas, mástiles ou fachadas para non impedir o paso nas rúas mais extreitas e plantar mais árbores ou outro tipo de vexetación nas rúas que sexan axeitadas.

Localización do pequeno rincón
Distrito 10

Pequeno rincón de lecer ou de descanso nas proximidades do CIFP Anxel Casal

  Sen comentarios  •  15/05/2019  •  efernandezcajigal

Nas proximidades do CIFP Anxel Casal hai un pequeno rincón inutilizado que poderia ser reaproveitado como zona verde de lecer e descanso. Esta zona frente ao mar está moi transitada por veciñanza e turismo, polo que se poderia habilitar un espacio verde con algún banco e zona de sombra.

Planta coa praza delimitada por mobiliario
Distrito 10

CREACION DUNHA PEQUENA PRAZA NA CONFLUENCIA DA RÚA MARCONI COA RÚA MONDOÑEDO

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Actualmente este pequeno espazo no barrio de Monte Alto é un recuncho frío e inhóspito, cheo de vehículos, sen beirarrúas  nin espazo para o peón.

Proponse a creación dunha zona peonil claramente diferenciada dos pavimentos adxacentes na actualidade de formigón.

Para iso, deséñase unha praza de aproximadamente 300m2 cun pavimento sobre elevado 15cm da cota actual, mediante un pavimento de laxas de granito.

Instalaranse bancos e xardineiras segundo a distribución da praza final (3 bancos e 2 xardineiras como elementos diferenciadores de espazos).

A valoración a actuación completa é de 104.600€ IVE incluído (valoración estimada dos orzamentos participativos 2017)

 Exemplo de mesas en Pontevedra
Distrito 10

Tenis de Mesa na Praza de Indalecio Prieto

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  slamelov

A praza de Indalecio Prieto ten moito espazo baleiro co firme de cemento e asfalto. Non ten moito equipamento para o ocio, tan só unha canastra de basket e uns poucos columpios, moi poucos. Poñer un par de mesas de "ping-pong" coma a que está no parque de Eirís incrementaría as opcións para o lecer que ten a Praza, fomentaría o deporte e non requeriría moito espazo que poidera prexudicar a outras actividades. Ademáis o custo é moi baixo en relación aos beneficios.

Escalinata_Adelaida_Muro_A_Coruna_133.png
Distrito 10

Escaleras mecánicas en la actual escalinata de Adelaida Muro desnivel 27,3%

  3 comentarios  •  26/04/2019  •  LuisO

Proyecto para instalar escaleras mecánicas entre escalinata de Adelaida Muro y la calle Ángel Rebollo para hacer accesible al barrio desde la rampa del Matadero.

En la actualizad la edad media del barrio de Monte Alto es mayor a 50 años. Se propone una acción solidaria con nuestros mayores para mejorar la accesibilidad del barrio, a través de la ejecución de un proyecto ya estudiado, actuando sobre la escalinata de Adelaida Muro.

Se instalaría una serie de tres escaleras mecánicas que salven un total de 12 m de desnivel en una calle de 44 m (una pendiente media del 27,3%) que une las calles Adelaida Muro y Ángel Rebollo. 

Presupuesto: 527.000 €. Actuación de interés general para el barrio. ¡Todos seremos mayores alguna vez!

http://www.coruna.gal/documentos/descarga.jsp?540cc542-619e-4a80-96fb-acc22053533c

Distrito 10

Mantenimiento de las zonas verdes en el entorno de la Torre de Hércules

  Sen comentarios  •  07/05/2019  •  lorenaveira

Tanto la poda de los árboles y arbustos, como el recorte del "cesped" (campo), se hace muy de tarde en tarde, dando lugar, entre otras cosas, a las plagas de garrapatas.

Por ejemplo, el sendero que comunica el Acuario con la Playa de las Lapas está a veces impracticable, por cómo están de bajas las polas de los árboles y, como pasa en muchos otros lugares, en vez de campo hay maleza, por lo que quiénes prefieren echarse en el campo en una toalla en vez de bajar a la playa, lo tienen difícil.

Por último, deberían canalizar el "regato" que se forma en el campo de encima de esa playa y que, además de manchar el calzado, huele mal.

 

Distrito 10

PARQUE DE LA TORRE

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  Gallaecia Raid

Dotarlo de circuitos para la práctica de diferentes deportes (practica de trail, circuito de btt, circuito canino, pista de atletismo en el lateral de los campos de futbol …) Fuentes de agua, papeleras… con cuidado de su mantenimiento durante todo el año.

Distrito 10

Mellora de acceso ó tunel do Parrote

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  alberto_mv

Reordenacion da ordeacíon do tráfico na intersección da rua entrexardíns coa avenida do porto da coruña. Na actualidade a unica maneira de acadar a entrada ó tunel e dende a avenida do exercito á altura da praza de ourense. Poderíase acadar de diversas maneiras, dende a Elaboracion dunha rotonda á reordenacion de semaforos para que se poda virar é esquerda ademais de á dereita. A decisíon de que opcion empregar quedará a cargo do concello e dos tecnicos municipais competentes

mural_oasis.jpg
Distrito 10

Embelecer a escalinata de Adelaida Muro respectando a súa monumentalidade

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  mariarodriguez

Substituir as barandas e calquera elemento non acorde cos materiais orixinais por outros elementos que se integren axeitadamente no conxunto, limpar, sanear e embelecer os muretes do último tramo da escalinata ase como o pasillo lateral no mesmo tramo e, tamén, limpar, manter e protexer os mosaicos, as pinturas e escultura dos murais feitos polo proxecto veciñal Oasis Monte Alto e colocar xardineiras, macetas colgantes das fachadas ou farolas ou xardíns verticais e mobiliario urbano para sentarse.

Distrito 10

MELLORA DAS BEIRARUAS, FIRME E CONTORNA DA PRAZA DE SAN AGUSTIN

  Sen comentarios  •  03/05/2019  •  jadv

Bos dias,

penso que sería bo, non só para os residentes senón para a cidadanía de fóra e propia que nos visista, manter un lugar tan sinalado como o mercado de San Agustín e a súa contorna nas mellores condiciones de conservación e limpeza. De ahí que propoña unha renovación do firme na rúa Pío XII, renovación de beirarúas así como eliminación de pintadas que afean a contorna. Tamén unha iluminación axeitada que poña en valor o edificio do mercado e melloras na limpeza viaria, con contenedores soterrados.