A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 9

Propostas de investimento non viables: Distrito 9

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
pasos_de_peons_gran_canaria_1.jpg
Distrito 9

Medidas de redución da velocidade do tráfico na Avenida de Gran Canaria

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monfero

A Avenida de Gran Canaria é unha das rúas con maior tráfico do barrio de Labañou.

Esta proposta vai na liña de pacificar o tráfico na zona, reducindo a velocidade dos vehículos que circulan pola avenida de Gran Canaria, unha das rúas con maior tráfico do barrio de Labañou, e facer esta rúa mais segura.

A idea é intervir nos dous pasos de peóns sinalados con medidas redutoras de velocidade: elevación da calzada á altura das beirarúas, colocación de bandas sonoras ou outro tipo de medidas, que obriguen aos vehículos a reducir a súa velocidade, aumentando a seguridade dos peóns.

Tamén sería necesario controlar o estacionamento inadecuado de vehículos, que moitas veces paran en dobre fila impedindo o tráfico normal, e poñendo en perigo á xente, principalmente cando aparcan nas proximidades aos pasos de peóns.

Distrito 9

Mejora del alumbrado en la zona de las Esclavas y Plaza de Portugal

  Sen comentarios  •  01/05/2019  •  Khatk

Mejora y modernización del alumbrado en el paseo marítimo a la altura del colegio de las Esclavas y también en la plaza de Portugal.

Antiga Piscina Natural
Distrito 9

Recuperación da piscina natural na praia de Riazor

  Sen comentarios  •  30/04/2019  •  dni_ko

Moita xente recordará a antiga piscina de auga natural, abrigada por un dique, na praia de Riazor. Penso que "recuperala" sería unha iniciativa interesante e que podería ter bastante boa acollida. Máis aló do uso de lecer que lle poida dar a xente, penso que é unha construcción especialmente interesante para os máis pequenos ou para xente que non se sinta tan confiada para bañarse directamente no mar. Por cuestións de oleaxe e rochas, Riazor ou Orzán non son precisamente as praias máis axeitadas para bañarse por primeiras veces. Dispoñer dunha zona máis abrigada, protexida de oleaxe e das rochas exteriores, penso que podería ser moi axeitado para o sector infantil, podendo así ter unhas primeiras experiencia co baño nas praias con maior seguridade.

plazaportugal.jpg
Distrito 9

Mejora parque infantil y acceso Plaza de Portugal (Riazor)

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  unvecino

El parque infantil de la Plaza de Portugal actualmente es testimonial (un tobogán y un columpio). Sin embargo es una zona de mucho tránsito y paseo por residentes y turistas (zona estadio, polideportivo, zona paseo marítimo, colegios, etc.). Sería necesario ampliar la zona infantil.  Además es poco segura para niños ya que no está vallada o aislada y está muy cerca de múltiples calles con tráfico. Además la Plaza de Portugal es una zona "aislada" del Paseo Marítimo ya que los pasos de peatones están muy alejados de este. Sería necesario mejorar su accesibilidad a/desde el Paseo Marítimo creando un nuevo paso de peatones o reubicándolos.

Distrito 9

Cuidado y podado del árbol centenario de la calle Educación

  Sen comentarios  •  07/05/2019  •  mfcruzmaneiro

Al lado del centro de la UNED existe un árbol centenario que dado su tamaño, impide la visibilidad para el tráfico tanto de coches de autobuses. Provocando que la gente que cruza en el paso de peatones que hay al lado del árbol, no vea la llegada de los autobuses articulados, con el problema de inseguridad que genera. Se propone el podado y cuidado del árbol, así como la replanteamiento de los pasos de peatones que hay en el entorno.

Foto real e proposta
Distrito 9

Plantación árbores Ronda de Nelle

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  Juancasal

Esta proposta consiste na plantación de dúas árbores e a adecuacion das Beirarrúas para facelas accesibles na confluencia da Ronda de Nelle e as rúas Cancela de afora e Vista Alegre.

Con está actuación humanizaríase está zona e faríase accesible sen bordillos, ademáis de evitar que se aparquen coches (o cal actualmente está prohibido pero tal e como se pode ver na fotografía adxunta sempre hai algún)

Estado actual con coches aparcados na beirarrúa
Distrito 9

Instalar bolardos no cruce entre as rúas Vila de Negreira e Xosé Amor López

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  brunorcd

Dende que se fixo a remodelación deste cruce, o habitual é ver coches subidos nas beirarrúas. Puxéronse uns bancos de pedra para evitalo, mais continuan aparcando mal como pode verse na imaxe.

Proponse a instalación de bolardos en todas as esquinas, pasos de peóns e na entrada ao garaxe, zona clave pola que acceden os coches á beirarrúa.

Os coches mal aparcados nesta cidade é un problema moi grave que hai que solucionar. A cidade é das persoas.

Distrito 9

Limpeza e mellora nas condicións hixiénicas no Mercado e Praza das Conchiñas

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  agragrandeaofin

O Mercado das Conchiñas e a súa contorna, do mesmo xeito a Praza, atópanse a encher de lixo e porquería, pode ollarse nos contedores coma nas aceras, os ocos que hai, e todo coa mala imaxe, cheiros etc. que elo xenera. 

Gustaríame un cambio sustancial ou polo menos algunha medida para evitalo, pois os veciños estamos fartos.

Galpón dos Mariñeiros
Distrito 9

Expropiación e demolición do galpón de Mariñeiros

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  A. Martínez

Expropiar a parcela do galpón e demolelo para rematar a esquina do parque dos Mariñeiros, respectando o ancho das beirarrúas e eliminando os carteis de publicidade.

 

 

Zona Parque de Santa Margarida
Distrito 9

Reducción velocidade máxima a 30km/h zona do parque de Santa Margarida

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  Juancasal

A proposta consiste en reducir a 30km/h a velocidade máxima na contorna do barrio de Santa Margarida, contramente nas Rúas Pai Sarmiento, Eladio Rodríguez, Cancela de Afora e Vista Alegre.Tratanse de rúas moi estreitas e nalgunhas como a Vista Alegre a beirarrúa é moi estreita e non posúe ningún tipo de separación coa calzada. Isto é moi perigoso para os peóns.