A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 8

Propostas de investimento non viables: Distrito 8

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Deterioro escalinata Santa Lucìa
Distrito 8

Arreglo de la escalinata de Santa Lucìa

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  juanma57

La escalinata de SAnta LUcìa se encuentra deteriorada, con grietas, filtraciones, aguaa pluviales por lo que pedimos su acondicionamiento. El mal estado de la escalinata afecta al Centro Social, que tiene humedades y filtraciones de agua de forma recurrente. 

Distrito 8

Cambio de lo columpios del parque de vioño

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  lauravga76

Todos los columpios que estoy viendo en otras zonas de la ciudad son más modernos y hay más variedad de los que están en vioño. Hay mucho sitio para hacer una zona infantil más grande y con más actividades.

parque-infantil-de-cuatro-caminos_0-1.jpg
Distrito 8

Remodelacion zona infantil cuatro caminos

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  doylavara

Sustitución de los bloques de piedra por bancos comunes con respaldo dado que los bloques son frios e incómodos y los padres permanecemos de pie por evitarlos. Además la vegetación de los vallados de alrededor es un entramado de ramas que acumula suciedad y bichos y debe ser sustituido por cesped y retiradas las vallas para su disfrute por los niños

Distrito 8

Peatonalizacion rúa Alcalde Puga y Parga (Catro camiños) y mellora do parque inf

  2 comentarios  •  07/05/2019  •  wlauraw

O tramo da rúa Alcalde Puga y Parga é una rúa sen saída, onde nenos, maiores e todo tipo de persoas a utilizan de zona de paso. Un dos marxes das beriarrua é moi estrito pasa un carrito de bebe con moita dificultade, este tipo de beirarrua non teñen ningún sentido dende o meu punto de vista xa que non son prácticas e no día a día se vas camiñando por elas e ven alguén de frente e imposible pasar.

Miña proposta é doble,  peatonalizar ese tramo e deixar a rúa sólo de paso permitido exclusivamente para vehículos a os garaxes existentes alí, e aproveitar o espazo para de paso mellorar e remodelar o parque infantil, e as zonas verdes. 

O parque se queda pequeno e con moi poucos columpios, é as zonas verdes sempre teñen basura e suciedade.

 

Distrito 8

vigilancia en el parque de Vioño perros sueltos

  3 comentarios  •  26/04/2019  •  juliofg

Todos los días hay perros sueltos en el parque de Vioño, incluso perros peligrosos sin bozal ni correa, dejando las heces por todo el parque por la irresponsabilidad de los dueños,

más vigilancia para la zona.

nelle_paso_cebra.JPG
Distrito 8

NOVO PASO DE PEÓNS NA RONDA DE NELLE

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Creación dun novo paso de peóns na Ronda de Nelle á altura de Sinforiano López co fin de mellorar a mobilidade peonil entre Os Mallos e A Falperra.

Adaptación de beirarrúas e instalación se semáforos.

Distrito 8

Más columpios de bebé en parque Europa y reacondicionamiento zona verde

  Sen comentarios  •  28/04/2019  •  luciagnieto

Solamente un columpio de bebés para niños pequeños, es claramente insuficiente.

Poner un segundo columpio no supone un gran desbolso, y arreglar la zona verde o vallar los laterales del parque sería conveniente. 

Distrito 8

Humanización rúa Juán Montes

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  DiegoTP

Ensanchar beirarrúas e plantar árbores de forma semellante á rúa Merced.

Distrito 8

Reurbanización da rúa San Luis

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  Iván Seoane

Reurbanización integral desta rúa, que é das más vellas da zona, ao estilo do que se fixo na rúa San Vicente, centrado a calzada pra que non haxa unha beirarrúa máis ancha que outra e eliminando a dobre fila. Árbores, mobiliario urbán, etc...

Figura explicativa da idea
Distrito 8

Peatonalización Rúa Compostela

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  sergiomp95

Peatonalizar unha rúa cun gran tránsito de xente durante todo o ano e modificar o paso de peons. Para aclaralo dunha forma un pouco máis visual, na imaxe mostrase de cor amarela as novas zonas para os peons, con arborado. A parte azul o paso de peons onde pasaría a estar ubicado e de cor vermello o movemento dos coches.