A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 3

Propostas de investimento non viables: Distrito 3

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
BW.png
Distrito 3

Mellora da rúa Blanco White

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  diego_sandado

Actualmente a rúa blanco white está mal pavimentada, mal iluminada e chea de espacios residuais. Sería interesante:

- Repavimentala no seu tramo inicial.

-Mellorar os rincóns residuias que posue (medianeiras, tres filas de bolardos situados en diferentes épocas, desniveis, ausencia de vexetación ou moviliario urbán...)

-Igualar as beirarúas no segundo tramo. Están desniveladas de antiguas e actuais saidas e aparcamento e ó lado que se dirixe á ponte posúe unha dimensión demasiado escasa.

Distrito 3

Mercado alternativo

  4 comentarios  •  08/05/2019  •  anxo_gz

A creación dun mercadillo alternativo, na que empresas da cidade poidan dar a coñecer e vender ás suas distintas ofertas: cociña, roupa, bebida, alimentación, etc., este mercadillo podería ter unha periodicidade mensual, e poderíase celebrar ben nos meses del mal tempo no recinto feiral de ExpoCoruña, e no canto de bo tempo na explanada do aparcamento do Polideportivo de Elviña. O que lle daría máis vitalidade ao barrio.

Rotonda_Newton_Severo_Ochoa.jpg
Distrito 3

Ampliación Rotonda Newton-Severo Ochoa (Pol. A Grela)

  Sen comentarios  •  08/05/2019  •  acarrera.lopez

La rotonda en el cruce de las calles Newton y Severo Ochoa es un foco de atascos y congestión dentro de la propia rotonda, especialmente durante las horas de mayor actividad y entrada o salida de trabajadores del polígono. Las dimensiones reducidas de la rotonda hacen que se produzcan atascos y bloqueos dentro de la misma, al no existir amplitud suficiente para circular a la vez en su interior varios vehículos procedentes de distintos carriles/direcciones de incorporación. El problema podría resolverse o al menos minimizarse con la ampliación de la rotonda ganando espacio en los cuatro extremos de la misma, eliminando las isletas separadoras de carriles y ampliando la estructura central con un ajardinamiento que la humanice. Alternativamente, podría recurrirse a la regulación semafórica de la rotonda como unos metros más atrás, en la confluencia de las calles Newton y Galileo Galilei.

Distrito 3

Eliminación de muro no camiño de acceso Cances-Bens

  Sen comentarios  •  10/05/2019  •  beatrizgomez

Ao lado do número 55 de Cances hai un muro que impide o acceso ao camiño de uso público necesario para acceder ao parque que están a habilitar en Penamoa. Proponse a eliminación de dito muro para que toda a veciñanza poida acceder e desfrutar do monte de Penamoa, sen invadir as lindes privadas como está a pasar dende hai varios anos.

Coches aparcados en el carril bici
Distrito 3

Mejora en el carril bici de Avenida Glasgow

  6 comentarios  •  07/05/2019  •  exeria

Mejora en dicho carril a través la reposición de la señalización horizontal  y la instalación de señalización vertical que impida que el carril sea ocupado por coches  (cosa bastante frecuente) que obliga a los ciclistas a circular en sentido contrario.

Mejora de las dos parada de bus situadas en dicha calle, para evitar que el autobus invada el carril bici (a ejemplo de otros puntos en la ciudad)

 

 

 

Foto do presidente da asociación veciñal Os Anxos que promove este iniciativa
Distrito 3

A directiva da A.VV. de Os Anxos promove a creación dun comedor social no barrio

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  moncho1956

A asociación de veciños dos Anxos propón a creación dun comedor social para as persoas que o precisen e que residen neste distrito, localizado no lugar Avenida de Glasgow nº5 (Punto de Encontro).

Será un sitio de encontro, onde se promoverá o almorzo, a comida e a cea. Dito comedor tamén servirá para a xeración de emprego, dando a posibilidade de que todas as persoas podan comer a diario cun prezo asequible para a clase traballadora.

Solicitamos que apoies esta proposta que beneficia a todos e todas, e especialmente a residentes do noso distrito que precisan que haxa un comedor digno na nosa zona, o que xerará mellor convivencia e cohesión social.

Para calquera dúbida para poder apoiar e votar esta proposta podedes poñervos en contacto co presidente da asociación a través do seguinte número de teléfono: 639.61.35.16 (Moncho). Chámame se tes algunha dúbida. Necesitamos o teu apoio.

Ejemplo composteros comunitarios
Distrito 3

Creación de varias zona de compostaje comunitario en el Distrito 3

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  gilbertoleon

En los hogares se genera gran cantidad de residuo orgánico que se acumula en los vertederos municipales. Con la creación de una zona de compostaje comunitaria en el barrio, podremos obtener compost orgánico cuyo destino será abonar los parques y jardines de la ciudad y suplir las necesidades de los huertos urbanos cedidos a los vecinos y vecinas de la comunidad. 

Cada zona tendrá varios composteros y un recipiente para estructurante. La zona estará acondicionada con carteles informativos que sensibilizarán a la población sobre el uso de los composteros. 

Distrito 3

Iluminación parque junto derechos humanos

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  borja.hermo

Ahora mismo este parque no tiene iluminación. Se han denunciado casos de acosadores por esta zona, por lo que una mejor iluminación ayudaría a la gente a sentirse más segura

images.jpg
Distrito 3

HUMANIZACION BARRIO BIRLOQUE - RESINDENCIAL - MANUEL FERROL

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  alba86

No barrio do Birloque levamos 30 anos con beirarruas sen rematar, cos cierres de descampados oxidados e que cos temporales caen encima das beiraruas e incluso na estrada, impedindo a circulacion normal dos vehiculos e peatons. En menos de 50 metros temos 2 descampados cheos de  toxos, e ratas.

As beirarruas para os peatóns non teñen nin 1 metro de ancho, polo que si coinciden duas personas, unha delas debe optar por ir pola calzada, por non falar dun carriño de nenos... non cabe. A calzadada calle Ferrol hacia ao Residencial tampoco está moito mellor, cheo de baches e fochancas.

Propoño:

-Humanizar o barrio. Limpeza profunda dos descampados.

-Facer novas beirarruas con ancho suficiente e completas

-Novo asfaltado.

-Mais árbores na contorna ou si e posible, trasnformar algun dos descampados  nunha zona verde con parques para pequenos e maiores.  

Falta de acera de Manuel Ferrol
Distrito 3

Hacer una acera en la calle Manuel Ferrol junto al residencial el Birloque

  Sen comentarios  •  12/05/2019  •  galego1906

La calle Manuel Ferrol no tiene acera, actualmente la hierba está a monte y está la vaya metálica que separa con el solar que está pendiente de construir.

Entiendo que el solar es privado pero el espacio que hay actualmente fuera de esa valla metálica es de competencia del ayuntamiento y se podría realizar una acera decente.