A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 1

Propostas de investimento non viables: Distrito 1

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Screenshot_20190510-164136_2.png
Distrito 1

Reparacion firme e quitamedos estrada costeira

  Sen comentarios  •  10/05/2019  •  paporubio

A estrada  costeira de bens a suevos ten o firme en moi mal estado e moi transitada por vehiculos de gran tonelaxe e utilitaris que usan esta via de conexión con suevos, poligono sabon e arteixo

Ejemplo composteros comunitarios
Distrito 1

creación de varias zona de compostaje comunitario en el Distrito 1

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  gilbertoleon

En los hogares se genera gran cantidad de residuo orgánico que se acumula en los vertederos municipales. Con la creación de una zona de compostaje comunitaria en el barrio, podremos obtener compost orgánico cuyo destino será abonar los parques y jardines de la ciudad y suplir las necesidades de los huertos urbanos cedidos a los vecinos y vecinas de la comunidad. 

Cada zona tendrá varios composteros y un recipiente para estructurante. La zona estará acondicionada con carteles informativos que sensibilizarán a la población sobre el uso de los composteros.