A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Parada aparcamento disuasorio de Lonzas
Toda a cidade

Reforzo do parking disuasorio de Lonzas

  1 comentario  •  01/05/2019  •  diego_sandado

O parking disuasorio necesita ter unha marquesina de boa dimensión que acolla o futuro transito de persoas, indicadores de frecuencias, mapa de rutas, iluminación adecuada e por suposto lineas directas e outras con maiores frecuencias. Sen estas melloras o parkins seguirá a funcionar como aparcodoiro de barrio estando continuamente infrautilizado.

Toda a cidade

ASFALTADO CALZADA

  2 comentarios  •  26/04/2019  •  jaime.ricardo

ASFALTADO DE LAS CALLES - SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO LAMENTABLE - AFECTA A TODA LA CIUDAD EN GENERAL -  

Emilia Pardo Bazán
Toda a cidade

SALA MUSEO EMILIA PARDO BAZAN NA FABRICA DE TABACOS

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Creación dunha pequena zona expositiva no espazo municipal do edificio que reflicte a relación desta escritora coas cigarreiras e o inicio do movemento obreiro do país. Proponse a ubicación da estatua de bronce da escritora actualmente nos almacéns municipais

Toda a cidade

CONTROL DE VELOCIDADE EN RONDAS

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Implementacións de medidas de control de velocidade nas Rondas de Nelle e Outeiro, especialmente en sentido baixada.

Toda a cidade

Instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com

Proponse a instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos como centros cívicos, deportivos ou outros locais dispoñíbeis polo Concello, que reúnan as condicións precisas para o seu aproveitamento.

O pimpón é un deporte moi beneficioso para a saúde mental e física que se pode practicar a calquera idade, en calquera época do ano e en calquera estado de forma. Ten moito arraigo na Coruña, pero a súa práctica está restrinxida a clubes e sociedades que requiren afiliación e cota.

Ten certos requerimentos na instalación precisa para a súa práctica. Un certo espazo (8x5 m serían as dimensións ideais para cada mesa), iluminación suficiente e sen correntes de aire. As mesas exteriores, nun sitio como A Coruña, son infrautilizadas pola ausencia destas condicións.

Se esta proposta é aprobada, sería moi bo que houbese tamén plans de promoción social da utilización destas instalacións.

Explanada frente al castro de Elviña
Toda a cidade

Castro de Elviña: aparcamiento y punto de recepción de visitantes

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  blaspa

La construcción de la Tercera Ronda ha dejado un gran solar junto a la rotonda que da acceso al polígono de Pocomaco. Hace unos meses se podían ver varios vehículos trabajando en labores de explanación. Esa parcela, situada a escasos metros del yacimiento del Castro de Elviña, sería ideal para construir un aparcamiento para visitantes de fácil acceso (directamente desde la AC-14) y reducido impacto visual (se puede introducir vegetación), así como un centro de visitantes para divulgar la importancia de este yacimiento. Como en otros lugares, las aportaciones de los visitantes (entradas o donativos) se podrían emplear para financiar nuevas campañas arqueológicas que sacasen a la luz todo lo que todavía está hoy bajo tierra. En un futuro se construiría un museo en la zona con todos los vestigios encontrados en el mismo.

Campo_de_hockei_de_última_xeneración.jpg
Toda a cidade

Creación dun campo de Hockei herba de última xeneración.

  Sen comentarios  •  05/05/2019  •  mugroso

A cidade da Coruña conta con moitos anos de tradición de hockey herba, pero a condición de non posuir un campo específico para esta modalidade coloca un teito insuperable para o desenrolo deste deporte. Coa creación dun campo de hockei herba de última xeneración na fábrica de armas ou nos novos terreos do porto impulsaríamos un deporte diferente ó futbol e non tan minoritario en Galicia e no resto de España. Un campo de hockei herba necesita máis ou menos o mesmo espacio que o dun campo de fútbol.

O Portiño
Toda a cidade

ARRANXO DO PAVIMENTO DO MIRADOIRO DO PORTIÑO

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

O actual adoquinado presenta grandes perdas de material, fochancas  e danos propios da falta de mantemento.  Proponse a reposición das zonas danadas.

Toda a cidade

Carril bus JUAN FLÓREZ y semáforos con preferencia de paso para BUSES

  3 comentarios  •  25/04/2019  •  currotizon@gmail.com

Creación de un carril bus en Juan Flórez, extensible a todas las calles y avenidas que por su fisionomía lo permitan para agilizar el tráfico. Además dotar a los semáforos de un mecanismo que los ponga en verde al paso del transporte urbano

Toda a cidade

Dotar a los centros cívicos de tablets para uso común

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  chupatintas

Comprar cinco o seis tablets para cada centro cívico municipal, de manera que los usuarios puedan utilizarlas para leer peródicos y revistas, hacer trámites administrativos y, sobre todo, para hacer trámites con el ayuntamiento a través de la sede electrónica, de manera que, casi cada centro cívico sea una extensión del registro municipal.