A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Toda a cidade

Creación dunha "Escola Multicultural de Teatro do Concello da Coruña"

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  3eni

Nunha xuntanza de usuarios de Ecos unha moza di que xa foi a 3 grupos de teatro, a actividades gratuitas pero cando xurde unha cuota, como cobra a RISGA, non lle da. Unha persoa en Exclusión Social que non pode facer unha actividade é unha persoa aillada. Nunha cidade participativa e integradora iso non pode ser.

Nunha cidade de cine coma Coruña, unha cidade de película, uns usuarios de Ecos Do Sur consideramos precisa a creación dunha escola pública e municipal no concello da Coruña, que sexa un lugar lúdico, de conciliación e encontro das persoas coas persoas. Nunha cidade na que ninguén é forasteiro hai unha gran afluencia de migrantes que teñen moito que compartir. Se algo define ao teatro é a súa multiculturalidade.

Queremos unha escola do Concello e para o concello e a súa cidadanía.

 

Para unha descripción máis completa no deixen de mirar o documento seguinte;

https://t.co/MiExbglOyf

Toda a cidade

WiFi gratuito en parques públicos y áreas caninas

  1 comentario  •  20/05/2019  •  ikersl

WiFi gratuito en parques públicos, parques infantiles y áreas caninas. 

Toda a cidade

Apertura vial municipal de la Calle Javier López López

  9 comentarios  •  20/05/2019  •  dverdini

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone la apertura del vial de competencia municipal de la Calle Javier López López, contiguo al Parque de Eirís, entre la Avda. Casanova de Eirís y la Avda. del Pasaje. Entendemos que es una propuesta de ciudad dado que significaría una nueva entrada y salida de la ciudad desde o hacia los barrios de Castrillón-Urbanización Soto, Eirís, Barrio de las Flores y Monelos.

Toda a cidade

Visor do rueiro

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  javi.vazquezr

A miña proposta cosiste na creación dunha ferramenta que permita coñecer a quen están adicadas as rúas da cidade.

Un visor que permita visualizar quén son as personalidades ás que están adicadas as rúas da cidade e cal é o motivo.

 

 

Toda a cidade

Instalación de señales informativas disuasorias para el botellón

  1 comentario  •  08/05/2019  •  chu

Se trata de una iniciativa que se ha llevado a cabo recientemente en las playas de Palma. Instalar en las zonas de la ciudad donde se reunen para hacer botellón señales grandes con información que contenga datos sobre tasas de alcoholismo, perjuicios del alcohol sobre la salud, ordenanzas sancionadoras, importe de las multas, etc...

Pista_atletismo.jpg
Toda a cidade

Pista de atletismo de acceso libre en A Coruña

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  alejandropeteiro

El runing es un deporte con una gran acogida en nuestra ciudad y que desde el ayuntamiento se esta fomentando activamente a traves de organizacion de las diferentes carreras populares.

Nos encontramos sin embargo que actualmente en A Coruña no hay una pista de atletismo de acceso libre. Es por esta razon que se propone la creación de una pista de atletismo de acceso libre en alguna de las zonas verdes de la ciudad como puede ser el parque de bens o otras con espacio suficiente.

 

Toda a cidade

Crear aparcadoiro disuasorio na beira da cidade

  3 comentarios  •  21/05/2019  •  aroa

Hai xente que ven á Coruña dende fóra da cidade e a ubicación da súa casa, mercancía ou xente a transportar, horario ou dolencia non lle permite chegar ata a cidade noutro medio que non sexa o coche persoal. Por iso propoño habilitar algún espazo adicional como aparcadoiro, nalgunha zona no límite da cidade onde non haxa outro (p.e. acceso dende as Xubias-Os Castros), que teña boa comunicación cara o resto das áreas urbanas. Habilitar algún terreo se o hai e quizais cobrar un prezo "simbólico", lonxe dos subterráneos actuais. Ou crear/reformar algún edificio para facer un aparcadoiro vertical. Existen os verticais automatizados, que aforran moito espazo no edificio e tempo para aparcar, xa que é un sistema robotizado o que distribúe o coche polo edificio. Tamén se podería cobrar un prezo "simbólico" por utilizalos. Descoñezo o custo.

Toda a cidade

Reserva y pago de instalaciones deportivas OnLine

  4 comentarios  •  19/05/2019  •  Al15002

Para un mayor aprovechamiento por parte de cualquier ciudadano de las instalaciones deportivas de las que cuenta el ayuntamiento (pistas de fútbol y padel de la torre, pistas de futbol sala repartidas por todos los barrios, etc.) propongo que se añada al portal web del ayuntamiento un área para poder realizar la reserva y pago.

Actualmente, solamente se puede hacer la reserva asistiendo a las oficinas en horario de 9 a 15 de lunes a viernes para el día siguiente al de la reserva, y no todo el que quiere hacer deporte durante la tarde tiene disponibilidad para hacer las reservas en ese horario.

Como beneficio para todos, se recibiría un beneficio económico mayor para a su vez mantener, mejorar y ampliar dichas instalaciones y que mejoremos la calidad de vida de todos los Coruñeses.

Toda a cidade

Facer mais grandes as aceras.

  3 comentarios  •  13/05/2019  •  ritxinho

Aumentar o tamaño das aceras sobretodo as mais pequenas por que moitas son ridiculas.

Toda a cidade

Erradicación e substitución de especies invasoras

  8 comentarios  •  30/04/2019  •  marmartin

Proponse a erradicación do carpobrotus edulis ou uña de gato e a súa substitución por exemplares de especies autóctonas como o brezo ou a armeria martítima (herba de namorar).

O avance do carpobrotus está a erradicar as especies autóctonas na fachada marítima da cidade, convertíndose xa nunha imaxe característica de determinadas zonas como o paseo do Portiño, o Aquarium Finisterrae ou a contorna da Torre de Hércules.

Proponse a plantación, no seu lugar, de especies autóctonas, moitas delas endémicas da nosa xeografía, en aras de protexer a nosa paisaxe, a nosa flora e a nosa fauna, que precisa das especies vexetais propias para obter acubillo e alimento.