A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Ancla del "Mar Egeo" en el Aquarium Finisterrae; lo verde es Carpobrotus edulis.
Toda a cidade

Eliminar la uña de gato (Carpobrotus) de la costa coruñesa

  1 comentario  •  29/04/2019  •  FerLosada

Las especies exóticas invasoras están consideradas la segunda causa mundial de pérdida de biodiversidad, después de la destrucción de hábitat. La sociedad apenas está empezando a tomar conciencia del problema con casos como la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax).

La uña de gato son 2 especies invasoras sudafricanas (Carpobrotus edulis y Carpobrotus acinaciformis), incluidas en el Catálogo Español de Especies Invasoras:

  • Se reproducen tan rápido que no dejan espacio a las plantas autóctonas.

  • Sus flores son tan grandes y bonitas que los insectos polinizadores pierden el interés por la flora autóctona (competencia polínica).

  • Sus raíces son tan eficientes que dejan los suelos improductivos para que se establezcan otras especies menos competitivas.

La imagen es del año pasado de los exteriores del Aquarium Finisterrae, donde se ve la planta tras el ancla del petrolero Mar Egeo.

Letras "I am Amsterdam", punto muy turístico de la ciudad holandesa
Toda a cidade

Creación de carteis turísticos na cidade

  6 comentarios  •  19/05/2019  •  brunorcd

Actualmente na cidade non existe algo coma isto. A proposta consiste na instalación dun letreiro, pode ser parecido ao da imaxe, que esté situado en algún punto do centro da Coruña, como pode ser a explanada do Parrote, onde hai moito espazo baleiro e é un punto no que se concentran moitos turistas, xa que está preto do porto de trasatlánticos e da Praza de María Pita. 

Tamén se propón a posibilidade de instalar un letreiro de "BENVIDOS A CORUÑA / BIENVENIDOS A CORUÑA" nos accesos á cidade (Avenida de Lavedra, Terceira Rolda ou As Xubias".

Toda a cidade

DONACIÓN DE ESTE PRESUPUESTO A SUDÁN

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  obarcoruleante

Aunque he presentado varias ideas pienso que toda la ciudad podría dejar para otro año algunas comodidades y donar este dinero a un país que está en situación calamitosa, yo creo que es el momento de demostrar nuestra solidaridad.

Toda a cidade

Festival de rock

  2 comentarios  •  29/04/2019  •  belensanchez

Creación dun festival de rock que atraia xente de todo o país facendo da Coruña un referente  deste   en tipo de música como ven pasando en Viveiro co Resurrection Fest ou no Ourenrock de Ourense. 

Sería un xeito de aumentar o consumo e o turismo beneficiando aos comercios da cidade e visibilizando un tipo de música alternativa á que se lle nega un espazo en multitude de ocasións.

Malo será...
Toda a cidade

Recuperar o Carril Bus

  1 comentario  •  17/05/2019  •  slamelov

O goberno do bipartito creou un carril bus que mellorou o funcionamento do bus urbano. Ademáis, servía tamén para bicis, motos e taxis. Negreira eliminou ese carril e a Marea non o recuperou, a pesar das súas promesas. O carril bus melloraría os tempos do transporte público e fomentaría o seu uso, é tamén un carril bici complementario e limita o espazo aos vehículos privados. Se non hai carril bus, os buses teñen que ir coresto do tráfico, o cal provoca que padeza os mesmos atascos e sexa máis complicado cumprir cos horarios e tempos.

Cyclocable
Toda a cidade

Estudo de viabilidade do sistema Cyclocable

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  smlebo

O sistema Cyclocable (http://www.poma.net/es/soluciones/productos/cyclocable-3/) é o primeiro e único remontador para bicicletas do mundo, instalado en Trondheim, Noruega.

Xa que un dos inconvenientes que frecuentemente se plantexan na Coruña para o uso da bicicleta son as pendentes pronunciadas en rúas coma a Av. Fisterra ou a Rolda de Outeiro, propoño o estudo de viabilidade de instalación deste sistema no marco do carril bici que se está a desenvolver na actualidade.

Toda a cidade

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

  6 comentarios  •  25/04/2019  •  alex

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

Toda a cidade

Espacios MAKER en las bibliotecas municipales

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  vecina

Dotar a las bibliotecas municipales (en aquellas que haya espacio suficiente) de espacios MAKER con mesas, sillas, colchonetas en el suelo, dispositivos electrónicos, herramientas variadas, impresora, escáner, microprocesadores, una máquina de coser, materiales de construcción, cartones, maderas de pequeño tamaño, etc. 

Se trata de crear espacios flexibles en los que los niños puedan crear, inventar, individualmente o de manera colectiva.

Estos espacios, por sus propias características tendrían que estar insonorizados al estar dentro de una biblioteca.

Toda a cidade

Atención al "cliente".

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  elmaria

Cualquier trámite se debe realizar en horario de mañana, en el Ayuntamiento y/o en el Ágora. ¿Qué pasa con la gente que trabaja por las mañanas?, ¿tenemos que pedir un día libre en el trabajo para gestionar la renovación de la tarjeta Millenium?, ¿para pedir un certificado de empadronamiento, escolaridad, etc?. Deberían poner una tarde de atención al público.

Toda a cidade

Renovación de luminarias

  Sen comentarios  •  19/05/2019  •  AN15002

Propongo la renovación de las luminarias en ciertos puntos de la ciudad (pongo como ejemplo, calle Parque, Avenida de Hércules,..) y en todos aquellos tramos en donde las luminarias están obsoletas, tanto por nivel de iluminación como por el consumo de las mismas.