A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Aquarium Finisterrae
Toda a cidade

MELLORA MUSEALIZACIÓN AQUARIUM FINISTERRAE

  1 comentario  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Algúns dos módulos deste museo científico da cidade continúan invariables dende a súa inauguración e nun estado de deterioro evidente. Proponse a renovación de parte dos mesmos para a posta en valor do museo, nunha rede de museos municipais que supuxo un referente a nivel estatal.

Toda a cidade

NOVA BIBLIOTECA/CENTRO CÍVICO NO 15007

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Adquisición da parcela entre as rúas Avenida de Arteixo e Pontedeume para a construcción dun novo edificio que albergue e agrupe os equipamentos do barrio.

Aforrando o alugueiro da Biblioteca da Sagrada Familia e ampliando e mellorando as instalacións existentes.

Toda a cidade

Novas fontes ornamentais

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  pelines

Faltan fontes ornamentais nesta cidade e por eso propoño crear máis fontes.

Toda a cidade

Unir Castros/Castrillón a través de Paso elevado e paseo ata Barrio das Flores

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  cocasina

Unir os barrios do Castrillón e Os Castros cun paso elevado atravesando á Avenida da pasaxe nas inmediacións do oleoducto soterrado, continuando do mesmo xeito que se procedeu co carril bici e o paseo que ven dende o parque de San Diego e que continuaría polo barrio do Castrillón a través do bulevar Javier López López ata o Barrio das Flores. O trazado incluiría un paseo peatonal e senda ciclable para facilitar o acceso entre os barrios aos servicios de centro de saude, correos, praias, ect...

 

Cyclocable
Toda a cidade

Estudo de viabilidade do sistema Cyclocable

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  smlebo

O sistema Cyclocable (http://www.poma.net/es/soluciones/productos/cyclocable-3/) é o primeiro e único remontador para bicicletas do mundo, instalado en Trondheim, Noruega.

Xa que un dos inconvenientes que frecuentemente se plantexan na Coruña para o uso da bicicleta son as pendentes pronunciadas en rúas coma a Av. Fisterra ou a Rolda de Outeiro, propoño o estudo de viabilidade de instalación deste sistema no marco do carril bici que se está a desenvolver na actualidade.

Toda a cidade

Eliminar doble fila

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  moncho

Eliminar de una vez la doble fila. Esto ocasiona la mayoria de los atascos por no decir todos. Por el egoismo de aparcar en la puerta del bar muchos nos tenemos que aguantar atascos interminables

Toda a cidade

Soterrar todos os cables da cidade

  Sen comentarios  •  13/05/2019  •  ritxinho

Gustariame que se soterraran todos os cables que afean moito a cidade.

Toda a cidade

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

  6 comentarios  •  25/04/2019  •  alex

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

Toda a cidade

PEGATINAS INDICATIVAS EN CONTEDORES DE PAPEL E VIDRO

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  971_chema

O obxetivo e dobre; Por unha banda numerar cada contedor para poder chamar o teléfono 010 cando o mismo se atope cheo e así evitar días de balde co material fora do mesmo hasta que se produza a recollida (non estaría mal recordar a gratuidade do 010 na pegatina). As veces existen dubidas sobre que rúa é, ou a que altura da rúa se atopa. Deste xeito con so dicir o número do mesmo se evitan erros.

Por outra banda recordar o material que se pode depositar ou non en cada contedor. O contedor de Vidro e exclusivo de Vidro, non podendo depositar nel nin Cristal, Porcelana ou Cerámica. No de Papel non se pode botar papel manchado, pañuelos etc...

Deste xeito entre todos axudariamos a ter unha cidade maís limpa e a reciclar mellor.

Logotipo de la asociación que propone esta inversión para la ciudad
Toda a cidade

Creación o acondicionamiento de un local social para las personas sordas

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  monica12alba

Actualmente el Ayuntamiento de A Coruña no cuenta con un equipamiento adaptado para personas sordas residentes en la ciudad, y la asociación de personas sordas de Coruña (ASPESOR) no tiene capacidad económica para su creación y mantenimiento.

Lo que se propone es la construcción de un equipamiento social o la reforma o acondicionamiento de un espacio de propiedad municipal para ser usado por entidades y personas sordas de la ciudad. Este nuevo local debe cumplir con la ley de accesibilidad, y que permita la realización de actividades que beneficien a la comunidad de personas sordas de Coruña.