A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
ejemplo pago
Toda a cidade

Creación de más y mejores puntos de bicicletas municipales

  3 comentarios  •  25/04/2019  •  ludelesp

Debe se más accesible para todos, pudiendo simplemente utilizar una tarjeta de crédito o débito y no tieniendo que registrarse físicamente, ya que para garantizar su buen uso se puede retener una pequeña cantidad en la tarjeta del ususario o simplemente conservar los datos como garantía y pudiendo ser aceptados estos términos directamente en el puesto de recogida mediante la implantación de un sistema de cobro (pantalla y opción para pago con tarjeta como en muchas ciudades se utiliza para tranvía o metro) La disponibilidad debería ser de 24h, pasadas las 22.30 no hay acceso a transporte público si no es taxi. El estado de las biciletas deja mucho que desear, encontrándose muchas oxidadas y rotas, colocar simplemente una marquesina puede evitar el deterioro.

Recorrido y horario del servicio actual de bus nocturno en A Coruña
Toda a cidade

Ampliación del servicio de bus nocturno (Búho)

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  brunorcd

Actualmente, el bus nocturno (Búho) de A Coruña tan sólo circula las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo. En cuanto al recorrido, es demasiado extenso, por lo que si quieres ir de A a D, te obliga a dar un rodeo por B y por C, por lo que mucha gente acaba recurriendo a la única alternativa: el taxi o VTC.

Se propone la ampliación del servicio a todos los días de la semana, con la posibilidad de distribuir el recorrido en varias líneas nocturnas que ofrezcan un mejor servicio. Un ejemplo lo tenemos en los eventos especiales, como pueden ser las Fiestas de María Pita, donde se ponen en servicio nocturno numerosas líneas que dan servicio a la mayoría de barrios y son todo un éxito.. La demanda no es la misma, pero es un ejemplo donde apoyarse.

Toda a cidade

Desenvolvementos tecnolóxicos do concello con licenza libre

  Sen comentarios  •  17/05/2019  •  Pablo Castro

Sería importante que tódolos desenvolvementos tecnolóxicos que o concello realice, quede recollido nos pregos de licitación que o seu código fonte é obrigatorio publicalo como software libre seguindo a lóxica de Diñeiro Público, Código Público e permitindo que calquera o poida reusar ou colaborar para melloralo así como dando maior transparencia sobre o que fan as aplicacións aos cidadáns.

Do mesmo xeito, a compra de tecnoloxía por parte do concello debese garantir tamén nos pregos que toda a tecnoloxía hardware adquirida funciona correctamente con software libre (por exemplo co sistema operativo GNU/Linux) e que as novas aplicacións software adquiridas ou implantadas no concello son software libre.

Máis información: https://publiccode.eu/es/

Toda a cidade

Promover na cidade os distintos tipos de vehículos compartidos

  3 comentarios  •  29/04/2019  •  Joaquín Veira

Falar con empresas de car sharing, ciclomotores de aluger, patines electricos ou calquera medio de transporte que elimine vehiculos na cidade.

E2B60E31-24E1-416E-856A-243E4CC6F713.jpeg
Toda a cidade

grupo de investigación en cultura

  Sen comentarios  •  26/04/2019  •  javiermartin

Crear un grupo de investigación en cultura que analice, acompañe y sitúe comportamientos contemporáneos en las instituciones públicas con el fin de crear un horizonte de prácticas más interesante para todas. Trabajo sinérgico con el funcionariado del IMCE que capacite de cara a la transformación de las dinámicas culturales para que devengan participativas, situando la investigación, la creación en código abierto, la creación de conocimiento y las relaciones interinstitucionales en el foco. Nueva política también en Cultura.

Toda a cidade

SEDE ESCOLA EMPODERAMENTO FEMINISTA

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Creación dunha sede concreta para a Escola de Empoderamento Feminista, importante e maravilloso programa municipal creado recentemente.

Toda a cidade

Tarxeta de bus única por tempo, viaxes ilimitados neses períodos de tempo.

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  mugroso

Suprimir a necesidade de pasala tarxeta do bus cada vez que un se sube a él. Sustituiríase a actual por unha tarxeta permanente por periodos de tempo. Realizando tódalas viaxes que un desexe dentro desa marxe temporal. Non sería necesario tickar coa tarxeta só subir e baixar do bus por calquera porta, co seu conseguinte aforro de tempo. Os revisores actuais podría revisar a validade das tarxetas en calquera momento, penalizando os infractores. As tarxetas poderían ter as seguintes duracións: mínimo 1 hora polo precio mínimo, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses 9 meses, e 1 ano. Renovable as veces e polo tempo que o usuario precise.

 

Toda a cidade

Concesión de una electrolinera municipal

  Sen comentarios  •  27/04/2019  •  esteban

En vez de poner puntos de carga en la calle como están ahora que están expuestos a vandalismo, tienen poca potencia de carga y son suceptibles a estar ocupados por vehículos que no son eléctricos, propongo la creación de una electrolinera en alguna parcela de la ciudad como si de de una gasolinera se tratase, con el que una empresa concesionaria del ayuntamiento ganase un concurso de contratación para que administre esta electrolinera. Además se le exigiría un minimo mantenimiento, una potencia de carga de al menos 50 kW, un minimo de cargadores (por ejemplo 8), y que la energía empleada sea de origen renovable.

 Exemplos de placas de Budapest, Venecia, París, Bilbao, Santiago e Londres
Toda a cidade

Placas de de rúa únicas e en tódolos recunchos

  8 comentarios  •  25/04/2019  •  smlebo

As placas de rúa cumpren unha función esencial nunha cidade. Porén, na Coruña atopamos moitas rúas nas que as placas están colocadas só nalgúns recantos, Por iso, propoño a colocación de placas de rúa en tódolos recantos, para poder identificar ao momento onde se está, e facilitando tamén a orientación.

As placas de rúa tamén son un símbolo da cidade. Son características as de París, Venecia, Bilbao ou Compostela. Por iso, tamén propoño un deseño que sexa característico e único da Coruña.

Unha suxestión sería que as placas incluísen os números dos rueiros, coma sucede en Budapest, o que permite saber cara onde ir cunha ollada rápida. A frecha indicaría o sentido do tráfico da rúa.

As placas poderían incluír un código QR que leve a unha web onde se explique a historia do nome e de edificios ou feitos senlleiros da rúa, ou información práctica para residentes e visitantes.

Box de estacionamento
Toda a cidade

Infraestructura de almacenamiento e reparación de bicicletas

  Sen comentarios  •  05/05/2019  •  R.García

  1. Colocación de boxes de almacenamiento de bicicletas dentro de zoas peonís ou co suficiente tráfico de bicicleta onde os edificios sean de épocas anteriores os anos 60, onde os portales son de pequena dimensión, as escaleras estreitas e carecen de ascensor, trasteiros ou aparcamento. No espazo dun coche, poden almacenarse 6-8 bicicletas protexidas da choiva, páxaros, meados, vándalos e ladróns. Por exemplo, na entorna da rúa Orzán, rúa Panaderas, casco vello, Falperra, rúa Barcelona, etc.
  2. Máis estacións de reparación e bombas de aire ligadas o carril bici.
  3. Señalización física  e online destas estacións, tanto no lugar como preavisos en zoas cercanas. Da misma mañeira no espazo público sinálanse hoteis e gasolineiras...