A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 9

Anotación_2019-04-26_160504.jpg
Distrito 9

Reurbanización do Paseo das Pontes e Paseo de Ronda

  1 comentario  •  06/05/2019  •  brunorcd

O Paseo das Pontes e Paseo de Ronda é unha zona pola que transitan moitos nenos e nenas a diario, xa que conecta varios colexios con numerosos barrios moi poboados como é o Agra do Orzán, ademáis de ter unha enorme superficie de herba na que xogan moitos destes nenos.  Actualmente, en todo o ser percorrido, o Paseo das Pontes e o Paseo de Ronda teñen dous carrís de circulación por sentido, ademáis dunha fila de aparcamento. Pero, destes dous carrís, sempre un está ocupado pola dobre fila, sen producirse atasco ningún xa que o tránsito de vehículos é bastante reducido. Proponse a eliminación dun carril de circulación por sentido, ampliando desta maneira as beirarrúas e coa opción de incluir un carril bici, unidireccional ou bidireccional.

31 apoios
pzaTolerancia.jpg
Distrito 9

Peonalización da rúa praza da Tolerancia

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  pepinha

Peonalización do tramo de rúa correspondente á Praza da Tolerancia, entre a nova rúa Marcela e Elisa e a rúa Argentina. Ao estar colindante co parque infantil sería unha boa medida de seguridade, xa que ademáis a cafetería da esquina é punto de reunión das familias e esa rúa crúzase en numerosas ocasións. Ao ser un tramo moi pequeno, as prazas de aparcamento perdidas son moi poucas e non hai entradas a garaxes, e o tráfico desviase fácilmente pola rúa Almirante Romay, máis amplia e con saída a Archer Milton

29 apoios
Estado actual da rúa Filantropía
Distrito 9

Reforma da rúa Filantropía con ampliación das beirarrúas e prantación de árbores

  1 comentario  •  20/05/2019  •  brunorcd

A rúa Filantropía, dende a Rolda de Nelle ata a Avenida de Calvo Sotelo, ten un carril de circulación cun tamaño excesivo, onde caben dous coches en paralelo como pode verse na imaxe.  Sempre hai dobre fila debido ao colexo e ao hospital que hai na rúa, polo que proponse a ampliación das beirarrúas e a prantación de árbores en toda a lonxitude da rúa, así como a renovación do firme, que actualmente presenta un moi mal estado, e a instalación de badenes reductores de velocidade nas proximidades dos pasos de peóns, xa que debido á pendente da rúa, os coches circulan a moita velocidade e isto provoca inseguridade aos moitos nenos e nenas que transitan por esta rúa á entrada e saída do colexo.

13 apoios
Distrito 9

Acondicionamiento de la zona verde en la calle Canteira (Los Rosales)

  Sen comentarios  •  07/05/2019  •  mfcruzmaneiro

La zona verde conocida como Canteira, justo donde está un cruceiro de piedra por detrás de la Obra de la Señora, se encuentra en un mal estado de conservación, habiendo incluso socavones y con riesgo de accidentes sobre todo para niños y personas mayores. La propuesta sería que se acondicione correctamente esta zona verde, ajardinándola y dotándola de medidas de seguridad.

4 apoios
Distrito 9

Axardinar a cidade xardín

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  diego_sandado

Cidade xardin é un espacio con arquitecturas interesantisimas pero que perdeu a identiade que lle daba o seu nome. Propoño reurbanizar toda a contorna (incluidas a Avenida da Habana e o paseo de Ronda) aumentando beirarruas, adiantando os pasos de peons para darlle seguridade e elevandoos para evitar os excesos de velocidade, plantando novas e variadas árbores que den sombra, arbustos de menor porte e flores situadas en xardineiras, colocando pavimentos de celosía vexetal nas areas de aparcamento...

19 apoios
Distrito 9

Mejora del alumbrado en la zona de las Esclavas y Plaza de Portugal

  Sen comentarios  •  01/05/2019  •  Khatk

Mejora y modernización del alumbrado en el paseo marítimo a la altura del colegio de las Esclavas y también en la plaza de Portugal.

14 apoios
avdaGranCanaria.jpg
Distrito 9

Humanización da Avda.de Gran Canaria establecendo unha zona 30km/h

  1 comentario  •  20/05/2019  •  pepinha

A avda de Gran Canaria canaliza boa parte do tráfico da cidade escolar, e esto fai que demasiadas veces se circule a 60 e 70 nunha zona cun gran tránsito de peóns. Ao longo do seu percorrido discorre entre puntos tan importantes para o barrio como a praza da Tolerancia, o Conservatorio de Música ou o Centro de Saúde e o Centro Cívico. Ademáis no seu tramo central, entre a rúa Educación e Archer Milton, concéntrase a maior área comercial da zona, con locais a ambos lados.

Penso que sería unha boa medida limitar a velocidade efectiva en toda esta rúa mediante maior sinalización e medidas disuasorias tales como pasos de peóns elevados ou badenes, xa que son bastante perigosos na actualidade. E incluso se fose necesario presencia policial ao principio para concienciar da necesidade de respetar unha velocidade segura de circulación.

35 apoios
vista aérea de la zona de actuación
Distrito 9

¨Mejora zona verde del paseo marítimo (zona previa a la Rotonda)

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  ma_vf

Esta zona propuesta para su mejora, se ve abandonada con respecto a las mejoras realizadas a lo largo de todo el paseo marítimo.

Como se puede observar en la imagen aérea, se ha mejorado el pavimento del paseo y de la Rotondo en cambio, esta zona sigue manteniendo el asfalto y en muy mal estado.

Los bancos no han sido cambiados por los nuevos bancos que estan presentes en todo el paseo marítimo. Los que hay actualmente, estan sobre una plataforma elevada aproximadamente unos 10cm que dificultan su accesibilidad y los cantos no son romos aumentando los riesgos.

Tambien se hace necesaria la presencia de un mayor número de papeleras en la zona.

 

34 apoios
Estado actual da Avenida Calvo Sotelo
Distrito 9

Reforma da Avenida Calvo Sotelo

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  brunorcd

Actualmente este tramo da Avenida Calvo Sotelo, de dobre dirección, sempre presenta coches en dobre fila. Proponse a humanización da rúa, que está nunha zona na que hai moitos colexios, coa ampliación das beirarrúas e prantación de árbores, xa que o espazo para os coches na actualidade é excesivo, como pode verse na imaxe entran ata 3 coches en paralelo.

15 apoios
Proposta de reurbanización da rúa Pombal
Distrito 9

Reurbanización da rúa Pombal

  1 comentario  •  26/04/2019  •  brunorcd

Actualmente a rúa ten moitos parches na calzada. O espazo para carrís de circulación non está ben distribuído e as beirarrúas poderían ampliarse, aproveitando a reforma do parque de Santa Margarida. Proponse a reducción do tamaño dos carrís de circulación, a eliminación da mediana pintada e o aumento das beirarrúas, ampliando os espazos de estancia con mobiliario urbán e vexetación. 

12 apoios