A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Toda a cidade

playas acceso perros

  Sen comentarios  •  20/04/2018  •  moncho

Adaptar alguna playa para poder compartir su uso con los animales de compañia como hay en otras ciudades

Toda a cidade

Postes de salvamento nas playas de Riazor e Orzán.

  2 comentarios  •  14/05/2018  •  manuela

Colocación al menos de dos  postes altos,  con  material de salvamento de urgencia en cada una de estas playas

Este material podría ser una importante ayuda inmediata y evitar ahogamientos, pero  necesitaría los apoyos consiguientes.   

Serían dotados de1 o 2  flotadores específicos, y cuerda con  las medidas y calidades precisas, protegida  para la intemperie.

Es fundamental que los postes lleven colocada una cámara en su extremo, o bien estén siempre enfocados  en la visión de otras cámaras dispuestas para tal efecto  dentro de un circuito de seguridad. 

Toda a cidade

Bicicletas eléctricas

  2 comentarios  •  04/05/2018  •  reyesyeyes

Propongo para la actualización del parque de bicicletas la adquisición de algunas eléctricas para ayudar a la movilidad de las personas por la ciudad, sobre todo en zonas de pendiente pronunciada. 

 

Toda a cidade

Beirarrúas entre Novo Mesoiro e O Birloque

  Sen comentarios  •  13/05/2018  •  _m_p_s

O Barrio de Novo Mesoiro e Feáns están illados do resto da cidade, no sentido de que só se pode acceder a eles en coche ou autobuses.

Por iso, e tendo en conta a proximidade entre O Birloque, e que é a saída natural destes barrios cara ó resto da cidade, sería útil para moitos ciudadáns a instalación de beirarrúas. Aínda que xa hai por algúns tramos beirarrúas, por exemplo, é difícil atravesar nudos de carreteras e rotondas como a de Pocomaco,moi perigosos para os peóns.

Necesitamos beirarrúas todo ó longo do traxecto.

Isto non pode ser
Toda a cidade

Menos pintadas (grafitis) e mais adecentamento de fachadas

  Sen comentarios  •  11/05/2018  •  gloson

Limpar as pintadas que afean todo, edificios, locais, mobiliario urbán, sinais tráfico. Facer cumplir as normas de mantemento exterior de edificios. (hai edificios que semellan non pintaron nunca) se fose preciso axudar con subvencións ás comunidades de propietarios, para que non permanezcan os grafitis, durante anos. Deseñar un plan de conservación e facer campañas de información-educativas con paneis en toda a cidade, charlas en centros cívicos, escolares, sobre a importancia para todas as persoas dun aspecto máis pulcro da cidade, e sobre o gasto que supón a limpeza (que agora non se fai) e que eses cartos teñen que detraerse doutras partidas. Habilitación de muros e paredes (sen uso) e convocar concursos de murais artítisticos, que expresen as preocupacións e cultura do entorno onde se realicen. Que facer cos esqueletos de edificios que están aí desde antes da crise?.

Toda a cidade

ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEXETAIS INVASORAS NOS ESPAZOS NATURAIS DA CIDADE

  Sen comentarios  •  13/05/2018  •  marmartin

As especies vexetais invasoras están a destruir os ecosistemas da cidade, especialmente o carpobrotus edulis (uña de gato) e a cortaderia selloana (penacho da pampa). O avance imparable da uña de gato elimina especies autóctonas tan valiosas coma a herba de namorar e o toxo, destruindo tamén o habitat de moitas especies animais coma ourizos, coellos, tarabillas, rabirrubio tizón, carrizo, etc...Propoño eliminar estas especies, por medios mecánicos, sen empleo de pesticidas. Os traballos de eliminación terían que comezar a partir do mes de outubro, coincidindo co final da época de cría de moitas das aves que nos visitan. Especialmente estarían enfocados á zona do paseo marítimo que vai dende a  cala de san roque ata a cala de bens e a zona da torre de Hércules.

Captura_de_pantalla.jpg
Toda a cidade

AMPLIACIÓN REDE ESTACIÓNS MEDICIÓN CALIDADE DO AIRE

  1 comentario  •  14/05/2018  •  luis2castros

Actualmente situadas en puntos de baixa incidencia, propónse ampliar a localizacións con importantes aglomeracións de tráfico ou persoas.

Toda a cidade

Máis baños públicos

  Sen comentarios  •  18/04/2018  •  platas-seixas

En zonas verdes farían falta máis baños públicos para non depender dos privados. O modelo pode ser o de Vioño, por exemplo. Ou pode funcionar con moedas para garantir o coidado interior.

Toda a cidade

Humanización da rotonda de novos ministerios

  2 comentarios  •  23/04/2018  •  markys

O entorno dos novos ministerios pode ser mellorados se rducimos os carriles de incorporación na rotonda e con iso a velocidade e o ruido, gañandoo para os/as peons e a natureza. Xa se fixo para levar a cabo diferentes obras sen resentirse o tratico, sen embotellamentos non caravanas.

Toda a cidade

Sustituir todos los tocones de la ciudad por nuevos árboles

  Sen comentarios  •  12/05/2018  •  paulacb

La ciudad está llena de tocones y de árboles talados que llevan siglos sin arreglar. Incluso es muy habitual ver cómo meten cemento en el hueco del árbol. Propongo sustituirlos por ejemplares nuevos.