A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Hai 2 propostas de investimento clasificadas como 'Educación' en todos os ámbitos

Toda a cidade

Adaptación de un espacio como albergue de la juventud

  16 comentarios  •  21/05/2017  •  jsus

A Coruña debería disponer de un espacio de alojamiento y encuentro para los jovenes que llegan a la ciudad y quieran establecer lazos de comunicación con la misma. 

No indico lugar pero podrían ser locales municipales infrautilizados. Tal vez con la rehabilitación de la Cárcel se podría adaptar una zona de la misma

250.000 €
Toda a cidade

Todos os colexios da cidade teñan un patio cuberto que cubra as súas necesidades

  5 comentarios  •  09/05/2017  •  anasl

Todos os colexios da cidade deberían contar cun espazo onde os nosos nenos e nenas poidan ter un tempo de lecer mentres están no horario lectivo, que ademais se podería empregar para outras actividades do centro. Hai moitos nenos e nenas da cidade que teñen que pasar o recreo, cando chove, nas aulas por non dispoñer de tal espazo ou o que teñen no cumpre coa súa función de ser cuberto

180.000 €